El-ladestandere i Jammerbugt Kommune

Michael Krogsgaard
Michael Krogsgaard (V) Medlem af kommunalbestyrelsen Jammerbugt
Print Friendly, PDF & Email


Transportsektoren er præget af tårnhøje klimaambitioner, og danskerne køber flere elbiler. Alligevel tøver mange fortsat med at købe en elbil på grund af manglende opladningsmuligheder.

Jammerbugt Kommune ønsker at bakke op om omstillingen af transportsektoren og bidrage til, at mangel på opladning af elektriske køretøjer ikke bliver en hindring for den grønne omstilling af transportsektoren.


Jammerbugt Kommune har udarbejdet en strategi for udrulningen af el-ladeinfrastrukturen. Strategien kan opdeles i to etaper i form af elladestandere til kommunens borgere, der ikke har mulighed for parkering på egen grund og elladestandere til kommunens mange turister.

Som bygningsejer og offentlig myndighed er kommunerne omfattet af ladestanderbekendgørelsen. Det betyder, at kommunerne skal opsætte ladestandere ved eksisterende ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser tilknyttet.

I Jammerbugt Kommune gælder det for 38 kommunale bygninger, der er jævnt fordelt rundt om i kommunen. El-ladestanderne bliver offentligt tilgængelige, og vil derfor bidrage til at dække ladebehovet hos kommunens borgere uden mulighed for parkering på egen grund.

Jammerbugt Kommune har netop sendt etablering og drift af ladestandere på de 38 lokaliteter i udbud. Anlægsperioden forventes at starte i august 2022 og vil løbe frem til 1. januar 2025, hvorfor det forhåbentligt ikke varer længe, inden de første kommunale elladestandere rejser sig. 

Hvert år besøger mange turister Jammerbugt Kommune, flere turister forventes i fremtiden at komme i elbil. For kommunen er det derfor vigtigt at få etableret en effektiv ladeinfrastruktur til turisterne for at imødekomme behovet og opretholde turismen. Derfor har Jammerbugt Kommune undersøgt turisternes behov for ladestandere. På baggrund af undersøgelsen indleder kommunen en dialog med de private aktører i turistområderne om deres incitament til at sætte ladestandere op.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune, Michael Krogsgaard, lægger vægt på, at kommunen har en forventning om, at det private marked i høj grad vil løfte denne opgave.

”Som kommune skal vi drive processen, og ud fra dialogen med de private aktører må vi konkret se på, hvor der i et samspil skal etableres ladestandere”, siger Michael Krogsgaard.

Jammerbugt Kommune arbejder på en webside på jammerbugt.dk, hvor oplysninger om kommunens arbejde med udrulningen af el-ladeinfrastrukturen skal samles. Her vil man kunne finde kommunens strategi samt et overblik over kommunale elladestandere. Siden forventes at være klar første halvdel af juni 2022.