Efter generalforsamling i Birkelse borgerforening ser bestyrelsen således ud

Birkelse
Foto: Jammerbugtposten.dk

Forleden aften har de afholdt generalforsamling i Birkelse borgerforening.

Efter generalforsamling ser bestyrelsen således ud. Der lyder et Tusind tak til de afgående og velkommen til nye i vores forening!

-- annonce ---

Bestyrelsen 2021
Formand. Ole Christensen
Næstformand: Michael Dahl.
Kasserer: Thomas Sørensen (Genvalgt)
Borde/Stole: Uffe Petersen (Genvalgt)
Bestyrelse. Michael Pedersen
Bestyrelse: Lone Holmgaard
Suppleant: Kirsten Andersen (Genvalgt)
Suppleant: Daniel Jørgensen (Genvalgt)
Revisor: Irene Milling
Kontrollant: Lene Dige Ottesen