Drøftelse af forslag vedr. afbureaukratisering og regelforenkling i Jammerbugt

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email


Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 5. oktober, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Drøftelse af forslag vedr. afbureaukratisering og regelforenkling.

Drøftelse af forslag vedr. afbureaukratisering og regelforenkling


Sagsbeskrivelse
Kommunalbestyrelsen besluttede på introseminar 4.-5. marts 2022 bl.a. at sætte fokus på afbureaukratisering og regelforenkling i byrådsperioden 2022-2025. Gruppeformandsmødet har efterfølgende arbejdet videre med temaet og fastlagt den videre proces. I drøftelserne var bl.a. fokus på involvering af MED-system og brugere, og derudover at der i arbejdet bør være fokus på både det, der lovgivningsmæssigt er givet fra f.eks. øvrige myndigheder, og det som Jammerbugt Kommune selv kan beslutte. Her blev der desuden lagt op til, at alle fagudvalg skulle afholde en temadrøftelse om emnet.

Temadrøftelsen har været dagsordenssat i alle fagudvalg og i Økonomiudvalget. På Økonomiudvalgets møde d. 15. juni 2022 blev fastlagt den videre proces for arbejdet med temaet under Økonomiudvalgets område. Her blev det besluttet, at ForvaltningsMED Stab Plus, herunder arbejdspladser under Økonomiudvalgets område, skulle inddrages i arbejdet, og at der skulle afholdes workshop på Økonomiudvalgets møde d. 14. september 2022.

På workshoppen i Økonomiudvalget med ForvaltningsMED Stab Plus blev i alt 15 forslag gennemgået af tre arbejdsgrupper fra ForvaltningsMED Stab Plus. Økonomiudvalget kom med foreløbige bemærkninger til de fremsatte forslag og besluttede at tage stilling til samtlige forslag på det næstkommende møde i Økonomiudvalget.

Opsamlende skema over forslag tilgår Økonomiudvalget inden mødet.

Høring/borger- og brugerinvolvering

For Økonomiudvalgets område er ForvaltningsMED Stab Plus og arbejdspladser under Økonomiudvalgets område inddraget i processen.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke forslag de ønsker at arbejde videre med.