Disse punkter ønsker Folkeoplysningsudvalget at drøfte med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Helle Bak Andreasen
Udvalgsformand for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen Foto: Jammerbugtposten.dk

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 8. juni 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Dialogmøde/fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsudvalget har på udvalgets seneste møde drøftet hvilke emner, som Folkeoplysningsudvalget ønsker at drøfte med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Udvalget har følgende emner, som ønskes drøftet:

 • Målrettede indsatser på foreningsområdet.
  Af de syv foreslåede indsatser besluttede Folkeoplysningsudvalget at anbefaler, at der arbejdes videre med indsatserne to, fire, fem og seks:
  2: Flere unge (ledere) i sunde fællesskaber
  4: Familieidræt
  5: Stærkere brobygning mellem foreningslivet og skoleområdet
  6: Indsatser målrettet outdoor-potentialet i Jammerbugt Kommune

I forbindelse med budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at der i 2023 skal igangsættes en proces, der skal belyse muligheden for at afholde en eller to fælles prisuddelinger. Derfor ønsker Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget at drøfte mulighederne for en optimering af prisuddelingerne indenfor Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen fremsender emnerne til drøftelse mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af Midtbyplan Fjerritslev

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn