Disponering af anlægspulje under Teknik- og Miljøudvalget er godkendt

Arkivbillede

Forslaget til disponering af anlægspuljen på 6 mio. kr. fra 2022-2025 til Teknik- og Miljøudvalget er godkendt af Kommunalbestyrelsen. 

I år og de næstkommende tre år frem til og med 2025 fordeles hvert år 6 mio. kr. til fortove, havne, broer og bygværker, trafiksikkerhed og mindre projekter. 

-- annonce ---

Hen over de fire år bliver der afsat 1,5 mio. kr. årligt til etablering af mindre fortovsstrækninger og til at ordne fortov i forbindelse med kloakering og gravearbejde. 

Der er afsat 800.000 kr. årligt i år og frem til og med 2025 til trafiksikkerhed – i henhold til kommunens Trafiksikkerhedsplan, hvor beløbene fordeles på de fem fokusområder. 

Fokusområderne er: 

  • For høj hastighed
  • Krydsninger
  • Eneulykker i åbent land
  • Unge mandlige trafikanter mellem 15 og 24 år
  • Tryghed for bløde trafikanter. 

I år disponeres 1,2 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker, mens der fra 2023-2025 er afsat 1,5 mio. kr. årligt til samme område.

Til renovering af havne, oprensning af sand mv. er der afsat 1,2 mio. kr. af anlægspuljen årligt i perioden, mens der er afsat 1 mio. kr. til mindre projekter hvert år de kommende fire år. Projekterne prioriteres løbende af Teknik- og Miljøudvalget. Projekterne kan være byforskønnelse og turismeprojekter. 

Endelig er der alene i 2022 afsat 300.000 kr. som restfinansiering af buslommer i Hune. Dette sker også indenfor indeværende budgetaftale.