Diane Aarestrup: En borgerrådgiver skal medvirke til at styrke dialogen mellem borger og kommunen!

Diana Aarestrup
Diana Aarestrup Foto: Erik Sahl

Af Diane Aarestrup, gruppeformand, kommunalbestyrelsesmedlem og borgmesterkandidat for socialdemokratiet(A). Bygmarken 1, 9490 Pandrup

En borgerrådgiver skal medvirke til at styrke dialogen mellem borger og kommunen!

Den 2. februar havde SF et indlæg i Nordjyske med overskriften ”Det er ikke lige til at se, hvis man ikke lige ved det”.  SF er blevet sendt rundt i manegen med indstillingen til ansøgning om medfinansiering til en borgerrådgiver! SF indstillingen har kørt frem og tilbage, der har været politisk usikkerhed om, hvilken udvalg indstillingen har skulle starte i. Det har været noget rod! 

-- annonce ---

SF havde taget kontakt til Socialdemokratiet og der var fuld opbakning til indstillingen. 

Alle partier og politikker kan jf. Styrelsesvedtægten indstille punkter til behandling på en dagsorden. Den Socialdemokratisk gruppe, mener, at en uvildig borgerrådgiver skal favne alle fagudvalg og ansættes af og referere direkte til Kommunalbestyrelsen.

Det vil betyde en ændring af Styrelsesvedtægten, der skal behandles 2 gange på Kommunalbestyrelsen, fordi det er en ændring af Kommunalbestyrelsens øverste ledelses værktøj.

I Finanslovsaftalen 2021 er der afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til medfinansiering af en borgerrådgiver. Socialstyrelsen har meldt ud, at puljen kan søges i 2. kvartal 2021. Ca. 42 kommuner har en borgerrådgiver. Flere kommuner har haft indstillingen på Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsens dagsorden og godkendt en ændring i Styrelsesvedtægten!

SF indstillingen har kørt frem og tilbage og nu er vi tæt på 2. kvartal. Er der et flertal for at søge medfinansiering til en borgerrådgiver i den samlede Kommunalbestyrelse?  

En samlet Socialdemokratisk gruppe støtter op om en uvildig borgerrådgiver, fordi en borgerådgiver ikke er et alternativ eller en modsætning til bedre sagsbehandling. Et af formålene med etablering af borgerrådgiver funktionen er, at styrke dialogen mellem borger og kommune, så borgeren hjælpes i den komplekse kommunale struktur. 

Deltag i debatten på Facebook:

 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn