Det sociale frikort har stor betydning for borgerne i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Morten Klessen (A) Foto: Jammerbugt Kommune

Folketinget vedtog i 2018 lov om forsøg med socialt frikort. Loven trådte i kraft 1. januar 2019. Efter en kort indføringsperiode begynder de første ansøgninger og bevillinger at træde i kraft i Jammerbugt kommune.

I skrivende stund er der blevet bevilliget otte frikort på de ansøgninger, kommunen har modtaget. Ydelseskontoret kan fortælle, at de har modtaget otte nye ansøgninger, der behandles hurtigst muligt.

Formålet med det sociale frikort er, i en forsøgsperiode på to år, at borgere med særlige sociale udfordringer kan ansøge om ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet giver den udsatte borger mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinær og ustøttet arbejde, uden at indtægten modregnes forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. Børne- og Socialministeriet skriver i deres folder omhandlende det sociale frikort: ”Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere”.

-- annonce ---

At opleve værdi i hverdagen og deltage i samfundets fællesskaber, er blot nogle af de sidegevinster den ene af borgerne, der har fået bevilliget et socialt frikort i Jammerbugt kommune, oplever.

Borgeren fortæller, at hun nu har mulighed for at ligge lidt penge til side hver måned. Desuden fortæller hun

”Nu har jeg råd til en kop kaffe, når jeg er ude sammen med min veninde i stedet for at sige til hende, jeg ikke har lyst til noget, fordi jeg faktisk ikke har råd”.

Borgeren fik nys om det sociale frikort via en af hendes støttepersoner fra kommunen, og gik efterfølgende selv ud og fandt et rengøringsjob på halvanden time om ugen. Borgeren skrev sammen med hendes rådgiver i jobcentret ansøgningen til det sociale frikort, der blev behandlet og bevilliget på under en uge. De halvanden times arbejde om ugen giver hende godt 1000 kr. mere udbetalt pr. måned, og hun arbejder nu på at få flere rengøringstimer i sommerlandet. Den ekstra indkomst bidrager til, at det geografiske område hun kan gøre rent inden for, bliver endnu større, da hun nu kan betale for benzinen, der skal til for at komme rundt.

I Jammerbugt kommune behandles ansøgninger om det sociale frikort i et tæt samarbejde mellem de to afdelinger Sundhed og Arbejdsmarked og Sundhed og Handicap, da borgerne skal opfylde en række kriterier i forhold til beskæftigelse og sociale udfordringer.

Morten Klessen, formand for Beskæftigelsesudvalget fortæller

”Vi ser positivt på det sociale frikort, da det giver vores borgere en unik mulig for at blive motiveret til at få en fod inden for på arbejdsmarkedet”.

Jannie Knudsen, Sundheds- og Arbejdsmarkedschef supplerer med:

”Vi opfordrer alle vores medarbejdere til at tale med både borgere og virksomheder om det sociale frikort og de positive sideeffekter, som det har. Det er bedre vi får sendt en ansøgning for meget af sted end en for lidt, og vi er spændte på at se, hvilke resultater forsøget medfører, når forsøgsperioden ophører. ”

For mere information om det sociale frikort og de muligheder, der er forbundet hermed, opfordrer Jammerbugt kommune sine borgere til at kontakte deres kontaktperson i kommunen.