Det nordjyske hospitalspersonale er populært ved patienterne

Regionshospital Nordjylland betjener den nordlige del af regionen. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Det nordjyske hospitalspersonale er populært ved patienterne

Region Nordjylland har fået direkte svar fra 36.841 patienter om deres oplevelser med hospitalsvæsenet. Næsten alle nordjyske patienter er enten i høj eller i meget høj grad tilfredse med behandlingen og personalet på de nordjyske hospitaler.

94 procent er meget tilfredse med personalet
Patienterne er fortsat meget glade og tilfredse med den behandling og pleje, som de modtager på de nordjyske hospitaler. Især er der meget stor tilfredshed med hospitalspersonalet. Det gælder både på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og i Psykiatrien.

– Det er meget positivt, at patienterne i så høj grad er tilfredse. Den tårnhøje patienttilfredshed skyldes jo først og fremmest et ansvarsbevidst og hårdtarbejdende personale. På trods af udfordringerne i sundhedsvæsenet, som også er tårnhøje, så beviser de her målinger, at vi har nogle hospitaler, der på mange parametre klarer sig rigtig godt, siger Lina Hundebøll Jespersen (V), der er udvalgsformand for Sundhedsudvalget i Region Nordjylland.

Tallene kommer fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed, hvor i alt 36.841 nordjyder har valgt at fortælle om deres oplevelser efter at have været indlagt eller behandlet på de nordjyske hospitaler.

Hele 94 procent siger, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med personalet, som de mødte undervejs. Og 84 procent siger, at de i meget eller i meget høj grad har været tilfredse med den behandling, som de har fået på hospitalerne.

– Det er selvfølgelig behandlingen, der først og fremmest er vigtigt, når patienterne kommer på vores hospitaler, og tallene afslører jo også, at der altid er plads til forbedringer. Derfor er den her landsdækkende patientundersøgelse også vigtig, fordi den giver regionen og hospitalerne et indblik i, hvor der er behov for at sætte yderligere ind, så vi kan højne patienttilfredsheden i endnu højere grad, siger Lina Hundebøll Jespersen.

Lina Hundebøll Jespersen bemærker da også, at der er flere punkter i årets undersøgelse, hvor der med fordel kan arbejdes for at forbedre resultaterne.

Blandt andet er der mange patienter, der angiver, at de ikke er med til at træffe beslutninger om egen sygdom, hvis der er behov for det. Ligesom der også er forbedringspotentiale i forhold til at sikre patienterne den information, som de efterspørger, når de er på hospitalet.

Fakta om undersøgelsen
– 36.841 nordjyske patienter har svaret på årets Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)
– Alle landets fem regioner foretager undersøgelsen.
– Undersøgelsen er delt op i fire delundersøgelser: LUP Somatik, LUP Fødende, LUP Akutmodtagelser og LUP Psykiatri
– Se resultater for årets LUP her: www.patientoplevelser.dk/lup22

LÆS OGSÅ: 60-års fødselsdag