Danskerne bakker op om strammere regler hvad angår tobakken

Foto: Unsplash

Et flertal i befolkningen ønsker højere aldersgrænse for køb af tobak, færre udsalgssteder og stop for salg til kommende generationer, viser rundspørge. Kræftens Bekæmpelse opfordrer politikerne til at lytte til vælgerne.

Det er vigtigt at sørge for, at børn og unge aldrig begynder at ryge. Det udsagn er ingen i Danmark uenige i. Et flertal bakker også op om en række vidtgående tiltag, der vil gøre det sværere at ryge. Det viser en repræsentativ rundspørge, som Epinion har foretaget for Kræftens Bekæmpelse i marts 2022.

-- annonce ---

Ifølge undersøgelsen mener 67 pct., at tobak kun skal sælges i særlige butikker og ikke i supermarkeder og kiosker. Kun 16 pct. er imod. Godt halvdelen – 56 pct. – mener, at aldersgrænsen for køb af tobak skal sættes op til 25 år. 21 pct. er imod.

– Kun et mindretal er imod de her ret ambitiøse bud på, hvordan vi gør det sværere for børn og unge at begynde at ryge. Det fortæller, at der blandt danskerne er stor lyst til at gå nye veje og skrue op for ambitionerne for tobaksforebyggelse. Lad os bruge det momentum til at tage et ordentligt ryk mod en røgfri fremtid, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Opbakning til strammere lovgivning
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede i marts regeringens bud på en sundhedsreform. Reformudspillet indeholdt et ambitiøst forslag om at stoppe salg af tobak til personer født i 2010 eller senere. Ført ud i livet vil forslaget betyde, at de børn, der i dag er 11-12 år eller yngre, aldrig vil kunne købe tobak. Ifølge Epinion-undersøgelsen støtter 64 pct. – næsten to ud af tre – regeringens forslag. Kun 15 pct. er imod.

– Jeg synes, det er et knaldgodt initiativ, regeringen er kommet med. Tobak er et produkt, der slår hver anden bruger ihjel. Det er på høje tid, vi begynder at kigge på, hvordan vi slipper af med det. Der er brug for visionære idéer. Vores rundspørge er et praj om, at befolkningen er med på at stramme skruen for salg af tobak. Så skal vi bare have politikerne med, siger Jesper Fisker.

Siden er det kommet frem, at EU-lovgivning kan spænde ben for forslaget. Derfor drøfter sundhedspolitikerne nu en alternativ model, hvor aldersgrænsen for køb af tobak over en årrække hæves til 25 år.

Prisen på tobak skal op
Kræftens Bekæmpelse håber, at man i Folketinget vil tage ønsket om mere tobaksforebyggelse alvorligt og opfordrer samtidig til, at prisen på cigaretter og tobak bliver hævet.

– Vores ambition er, at ingen børn og unge ryger i 2030, og hvis vi skal nå det mål, skal prisen på tobak højere op. Gerne til mindst 90 kroner for en pakke cigaretter. Norge har sat prisen på tobak markant op, og vi kan se, at det har virket – kun ganske få unge nordmænd ryger dagligt, siger Jesper Fisker.

Tobak er hvert år skyld i mere end 13.000 dødsfald i Danmark. Det svarer til, at hvert fjerde dødsfald skyldes rygning. To ud af ti kræfttilfælde skyldes tobak.

Fakta: Holland begrænser salg af tobak
Fra 2022 er cigaretautomater blevet forbudt. I 2023 indføres et permanent stop for onlinesalg af tobak, og i 2024 må supermarkeder ikke længere sælge tobak. Der er et mål om at udfase salg af tobak i kiosker og på tankstationer efter år 2030. Herefter må tobak kun sælges i særlige tobaksbutikker.

Fakta: Resultater fra Epinion-undersøgelsen:

Godt/meget godtHverken-ellerDårligt/meget dårligtVed ikke

Det er vigtigt at sørge for, at børn og unge aldrig begynder at ryge


93 pc.


6 pct.


0 pct.

1

Hvad synes du om langsomt at stoppe salg af tobak, så det aldrig nogensinde er muligt for børn og unge født efter år 2010 at købe tobak?

6417155

Hvad synes du om at hæve den lovlige alder for køb af tobak fra 18 til 25 år?

5620213

Hvad synes du om at stoppe salg af tobak i supermarkeder og kiosker, så det fremover kun bliver solgt i særlige tobaksbutikker?

6714163

Fakta: Om undersøgelsen:
Epinionsmålingen er udført i perioden 10.-14. marts 2022. Målingen har 1.632 besvarelser og er repræsentativ på køn, alder, region og stemme ved sidste folketingsvalg.