Danske bilister overvurderer egne evner i trafikken

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Danskerne er uopmærksomme i trafikken, fordi de overvurderer egne evner bag rattet. Det viser en ny undersøgelse, som Codan har fået gennemført af Epinion.

81 procent af de danske bilister mener, at de vil kunne bestå en køreprøve uden forberedelse. Det til trods kan kun ganske få svare rigtigt på fem udvalgte spørgsmål om trafikregler. Det viser en ny undersøgelse gennemført blandt 1.250 danskere med kørekort.

Antallet af trafikulykker i Danmark er stagneret i løbet af de sidste mange år, og Codans egen skadesstatistik afslører faktisk en svag stigning i antallet af kollisioner med motorkøretøjer. Undersøgelser viser, at de fleste ulykker sker, fordi bilisterne ikke er opmærksomme nok i trafikken. Privatkundedirektør Camilla Amstrup fra Codan forklarer:

”Når det ikke er lykkedes at knække kurven i forhold til antallet af trafikulykker på trods af sikrere veje og klogere biler, så skyldes det, at mange danske bilister tager for let på det, når de kører bil. Enten er de uopmærksomme, eller også overvurderer de deres egne evner og kører for stærkt eller for tæt. Og så ser vi, at mange fejlvurderer situationer i trafikken, fordi de glemmer pensummet fra køreprøven og for eksempel fletter forkert eller fejllæser et skilt.”

Ud over evnerne til at bestå en køreprøve viser Codans undersøgelse desuden, at kun fem procent af danskere med kørekort generelt vurderer deres egne køreevner til at være dårligere end gennemsnittet.

15 ud af 15 dumpede i praktisk eksperiment

For at teste danskernes evner i trafikken i praksis har Codan i samarbejde med en motorsagkyndig fra politiet gennemført et eksperiment med 15 rutinerede danske bilister, der alle blev udsat for en teoriprøve og en praktisk køreprøve. Af de 15 dumpede alle teoriprøven, mens 10 dumpede den praktiske prøve.

Codan vil med eksperimentet og undersøgelsen som omdrejningspunkt over den kommende tid sætte fokus på danskernes køreevner og adfærd i trafikken med en informationskampagne, hvor danskerne blandt andet får mulighed for at teste, om de vil kunne bestå en teoretisk køreprøve.

”Vi vil gerne slå et slag for, at danskerne bevarer den respekt overfor trafikken, som de havde, lige da de havde fået deres kørekort. Vores undersøgelse viser, at jo mere rutinerede bilisterne bliver, jo mere har de tendens til at overvurdere deres egne køreevner og dermed slække på opmærksomheden og forsigtigheden,” slutter Camilla Amstrup.

Danskernes svar på fem trafikregler

  1. 25 % ved ikke, at det er lovpligtigt at orientere sig via bakspejl, sidespejl og skulder, inden man drejer eller skifter vognbane.
  2. 18 % kender ikke reglen for højre vigepligt – altså at man skal holde tilbage for andre, hvis de kommer fra højre – med mindre skiltning viser anderledes.
  3. 30 % ved ikke, at begge biler har ansvaret for, at den tilkørende bil kan flette ind på motorvejen ved motorvejssammenfletninger.
  4. 41 % ved ikke, at minimumafstanden for parkering ved et kryds er 10 meter.
  5. Kun 39 % ved, at den dybe rille i bilens dæk minimum skal være 1,6 millimeter.

Øvrige udvalgte resultater fra undersøgelsen

  • 81 % mener, at de kan bestå en praktisk køreprøve ”rimeligt sikkert” eller ”uden problemer”
  • 52 % mener, at de kan bestå en ny teoriprøve rimelig sikkert eller uden problemer
  • 72 % af dem, der synes, at de kører ”bedre” eller ”meget bedre” end gennemsnittet, mener at de kan bestå en ny teoriprøve uden problemer eller rimeligt sikkert
  • 85 % af dem, der har haft kørekort i mere end 30 år mener, at de kan bestå en køreprøve ”rimeligt sikkert” eller ”uden problemer”. Til sammenligning mener 70% af de personer, der har haft kørekort i 2-3 år, at de ”rimeligt sikkert” eller ”uden problemer” ville kunne bestå en praktisk køreprøve
  • 93 % af dem, der mener at de er ”meget bedre” end gennemsnittet til at køre bil mener, at de ville kunne bestå den praktiske køreprøve uden problemer eller rimeligt sikkert