Dansk Fjernvarme: Fjernvarmesektoren vil levere varme til vinter

Foto: Dansk Fjernvarme
Print Friendly, PDF & Email


Dansk Fjernvarme: Fjernvarmesektoren vil levere varme til vinter

Fjernvarmesektoren er godt rustet til at kunne levere varme og strøm til sine forbrugere den kommende vintersæson. Men det bliver en hård vinter for alle, og derfor er det vigtigt at reagere allerede nu for at få Danmark bedst muligt igennem energikrisen, mener Dansk Fjernvarme.


Over de seneste uger og måneder har Danmark og Europa oplevet hidtil usete priser på el og naturgas. Energimarkedet er presset, og det rammer forbrugerne, der oplever den ene høje regning efter den anden. Og lige nu tyder intet på, at det bliver lettere til vinter.

Derfor mener Dansk Fjernvarme, at der skal reageres nu, hvis energikrisen skal afbødes i den kommende vintersæson.

  • Det er vigtigt, at Regeringen allerede nu er ude at forberede Danmark overfor den alvorlige situation, vi står i og kommer til at stå i, hvor vi skal spare på energien. Det bliver en hård vinter for alle – private, erhverv og forsyningskæderne. Dermed er det også desto mere vigtigt at accelerere den linje, der blev lagt i foråret med udfasning af russisk naturgas og tempo på den grønne omstilling, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:
  • Prisen på el og gas er mangedoblet, og forsyningssikkerheden er udfordret på mange led, men det er vigtigt at understrege, at vores medlemmer, de danske fjernvarmeselskaber og kraftvarmeværker, kan og vil levere varme og strøm i den kommende vinter. Det kan de blandt andet på grund af sektorens fleksible brug af grønne varmekilder som bæredygtig biomasse, solvarme, overskudsvarme og store varmepumper.

Naturgasudfasning og grøn omstilling skal accelereres
Dansk Fjernvarme understreger, at der på nuværende tidspunkt er tale om en energikrise og ikke en forsyningskrise. Der vil altså være varme til de 1,8 mio. husstande der har fjernvarme til vinter, men det er vigtigt at forberede samfundet på at spare på energien for at sikre forsyningen for alle.

  • Naturgassen skal udfases i opvarmningen og i forsyningen, og det haster mere end nogensinde. Fjernvarmeselskaberne er i fuld gang med at løfte den opgave og kæmper for at få konverteret naturgasområder. I lyset af energikrisen og ønsket om at udfase naturgas hurtigt, er det ærgerligt at se, at den populære fjernvarmepulje er tom for midler, siger direktør Kim Mortensen.

Fjernvarmesektoren er selv i gang med at udfase naturgas i fjernvarmeproduktionen blandt andet ved at investere i vedvarende energikilder. Seneste tal viser, at naturgas kun udgør 12 procent af den samlede fjernvarmeproduktion i Danmark, og andelen falder fortsat.