Dæmningen mellem Gjøl og Øland åbnes for færdsel hele året

Dæmningen mellem Gjøl og Øland vil ikke, som tidligere år, blive lukket for motorkøretøjer, når vinterberedskabet træder i kraft 16. oktober 2024. I stedet vil der i vinterperioden blive opsat færdselstavler, som advarer mod glat vej / isglat. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Dæmningen mellem Gjøl og Øland åbnes for færdsel hele året

For at imødekomme lokalbefolkningen har Jammerbugt Kommune – efter dialog med Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab – besluttet at åbne for motorkøretøjer i vinterhalvåret på dæmningen mellem Gjøl og Øland.

Dæmningen mellem Gjøl og Øland vil ikke, som tidligere år, blive lukket for motorkøretøjer, når vinterberedskabet træder i kraft 16. oktober 2024. I stedet vil der i vinterperioden blive opsat færdselstavler, som advarer mod glat vej / isglat.

De nye advarselstavler opsættes for at minde bilisterne om at køre varsomt, da der stadig kan være glat, selvom dæmningen kommer til at indgå i vinterberedskabet med saltning og snerydning.

Ændringen sker for at imødekomme lokalbefolkningen på Gjøl og Øland, som ligger på hver sin side af dæmningen.

Formandskabet for Teknik- og miljøudvalget Christian Hem og Lisbet Emmery udtaler.

”Vi anerkender betydningen af en farbar dæmning for lokalbefolkningen på Gjøl og Øland. Derfor har det også været vigtigt for udvalget at få undersøgt alle muligheder for at få åbnet dæmningen for kørsel i vinterhalvåret.”

Tidligere har dæmningen været lukket fra 16. oktober-16. april. Årsagen har været, at dæmningen kun er 3 meter bred. Risikoen for at bilen forulykker ved en mindre udskridning som følge af glat føre, er derfor større end på bredere veje med rabat.

Derfor har der også været en del overvejelser i forbindelse med beslutningen om at åbne op for kørsel i vinterhalvåret. Her har bl.a. Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab været inddraget. Resultatet er, at dæmningen mellem Gjøl og Øland nu åbnes for færdsel hele året.