Corona-træthed kan udgøre et cybersikkerhedsproblem

Arkivbillede


Coronapandemien har haft en vidtrækkende negativ effekt på stort set alle lag af samfundet. Verdenshandlen har oplevet store forsinkelser på fragt, virksomheder har tabt store mængder indtægter grundet nedlukninger af samfundene, og den almindelige arbejders hverdag har oplevet drastiske ændringer med store perioder med hjemmearbejde.

Netop sidstnævnte har skabt en vis udbrændthed ovenpå corona-tiden. En udbrændthed, der ser ud til at have en direkte negativ effekt på mange virksomheder, og som kan udgøre en større cybersikkerhedsrisiko, end man lige havde regnet med. 

-- annonce ---

For meget hjemmearbejde har skabt øget uopmærksomhed

Ikke alle virksomheder har haft lukket helt ned under coronapandemien. Kontorarbejde og andet administrativt arbejde, som har kunnet klares fra hjemmefronten, er således blevet klaret på denne måde. Mange danskere og mange kontorarbejdere overalt i verden har således taget arbejdet med hjem i privaten og indrettet sig med hjemmekontor og alt, hvad det indebærer.

Men flere måneders isolation fra arbejdspladsen har gjort mange af os en anelse sløsede, når det kommer til cybersikkerhed. Ansatte har haft en tendens til at glemme eller overse grænsen mellem arbejdsfaciliteter og privatlivs-underholdning, forstået på den måde at mange ofte har benyttet arbejdscomputeren til underholdningsaktiviteter i det private. Og man har dermed bragt firmaets sikkerhed i fare ved se og downloade indhold, som ikke er arbejdsrelateret, og som dermed potentielt set har kunnet indeholde malware og virus.

En decideret corona-udbrændthed har gjort ondt værre

Den andel af corona-hjemsendte arbejdere, som beskæftiger sig med computerarbejde har i den grad taget arbejdsbyrden med sig hjem under pandemien. Det gik egentlig ganske udmærket i starten. Så godt, at langt de fleste virksomheder og ansatte nåede at føle at transitionen fra kontorarbejde til hjemmebaseret arbejde var foregået problemfrit. Nogen gik så langt som til at konkludere, at denne nye arbejdsform var at foretrække. Men den har for nogen sidenhen haft en klar slagside, der lige nu bliver synlig i flere virksomheder verden over. Man betegner det som en slags udbrændthed ovenpå coronapandemien.

Større ligegyldighed og mere sløset adfærd i forhold til cybersikkerhed

En større amerikansk undersøgelse af virksomheder, der har været særligt udsat på grund af coronapandemien, har påvist en helt tydelig tendens. Selvom mange ansatte har udtrykt glæde og tilfredshed ved at arbejde hjemmefra, så har det lange træk over to år alligevel sat sine mentale spor. Et ophob af dårlige vaner blandt de hjemmearbejdende og mangel på opmærksomhed fra virksomhedernes side har bevirket, at der i dag begås flere fejl, som kan have fatale følger for cybersikkerheden. 

Hvor er sikkerhedsbristet især stort?

Lidt for skødesløs brug af arbejdscomputeren i hjemmet har været stærkt medvirkende til, at flere virksomheder har oplevet cybersikkerhedstrusler. Derudover har delvist ubevidst download af onlinefiler inficeret med malware også være et voksende problem i virksomhederne. Problemet ligger i, at de corona-udbrændte ansatte ofte har manglet den rette undervisning i cybersikkerhed under de lange pandemi-nedlukninger. Selv IT-ansatte i mange firmaer har været genstand for skødesløs behandling af virksomheders software og hardware.

Løsningen ligger i øget opmærksomhed, indsigt og handling

Der er ingen tvivl om, at det store cybersikkerhedsbrist skyldes en serie af faktorer, der tilsammen har gjort mange firmaers IT-infrastruktur ekstra skrøbelig. Og der er ingen tvivl om, at der skal gøres noget. Øget undervisning i cybersikkerhed af alle nye og eksisterende ansatte bør være et krav, især for dem der stadig vælger arbejdsdage i hjemmet. Derudover vil en brug af VPN på de forskellige computere også kunne skabe et ekstra lag af sikkerhed mod udefrakommende trusler. Sidst, men ikke mindst, bør brug af opdaterede antivirus- og anti-malwareprogrammer tages i brug, ligesom alle ansatte bør undervises i sund og korrekt brug af arbejdscomputere i hjemmet. På den måde vil mange virksomheder verden over kunne være på forkant med onlinetrusler og øge cybersikkerheden.