Corona stoppede borgermøder om lægevagtsaftalen: Nu er der nye datoer

Tidligere borgermøde i Aars FOTO: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Region Nordjylland nåede blot at afholde et enkelt borgermøde om den nye lægevagtsaftale, der trådte i kraft i marts, før coronaen satte en stopper for yderligere planlagte borgermøder.

Nu er datoerne for de nye borgermøder på plads.


Ny officiel invitation

Region Nordjylland inviterer – igen – til borgermøder om lægevagten. Denne gang i Skagen, Brovst og Brønderslev. Formålet er at informere om den nye aftale om lægevagten samt at gå i dialog med borgerne.

Der blev i starten af marts afholdt et lignende borgermøde i Aars, hvor borgere og interesserede kom med input og kommentarer til lægevagtsaftalen mellem PLO-Nordjylland og Region Nordjylland, der trådte i kraft 1. marts 2020.

Aftalen sikrer alle nordjyske borgere en lægevagt i en tid, hvor det er svært at rekruttere praktiserende læger.

Med den nye aftale vil det fortsat være muligt at møde fysisk op til en konsultation i Aalborg, Hjørring, Thisted, Hobro og Frederikshavn, ligesom der vil være mulighed for sygebesøg fra en kørende vagtlæge i alle egne af regionen.

Aftalen indebærer imidlertid også, at konsultationsstederne i Skagen, Brovst og Farsø er nedlukket pr. 1. marts 2020, og at lægevagten i Brønderslev ikke genåbnes.

– På trods af corona ønsker vi stadig at indgå i en dialog efter de reaktioner, som kom i foråret. Vi vil meget gerne lytte til borgernes inputs og ser frem til en konstruktiv og fortsat debat om blandt andet mulighederne for kompenserende tiltag på baggrund af aftalen, siger Mogens Ove Madsen (S), der er formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.

Tid og sted:

Skagen:
Skagen Hallen
Mandag d. 10. august kl. 19-21

Brønderslev:
Brønderslev Sundhedshus
Onsdag d. 12. august kl. 19-21

Brovst:
Sport og Kulturcenter Brovst
Torsdag d. 13. august kl. 19-21