Corona-fokus på hygiejne nedbringer sygefravær

Pia Heidi Nielsen
Pia Heidi Nielsen Sektorformand FOA

Kommunernes fokus på hygiejne under corona har været altafgørende, og bekæmper også megen anden sygdom. Det understreger vigtigheden af hygiejnisk rengøring, mener FOA.

Der er klare fordele for kommunerne ved at sætte fokus på hygiejnisk rengøring. Det viser en ny rapport fra Statens Serum Institut på baggrund af spørgsmål til 98 kommuner. På børne- og ungeområdet viser rapporten, at eleverne fra 0.-6. klasse har klart mindre sygefravær i kommuner, der prioriterer forebyggelse på hygiejneområdet.

-- annonce ---


På ældreområdet indikerer analyserne, at kommuner med en såkaldt hygiejneorganisation er senere om at nå et incidens-niveau på 100 covid-19-tilfælde blandt deres plejehjemsbeboere end de, der ikke har en.

”Den nye rapport viser med al ønskelig tydelighed, at der er god grund til at tage rengøring alvorligt. Det handler ikke bare om at der skal se rent ud. Hygiejnisk rengøring bekæmper sygdomme. Og ikke kun corona,” siger sektorformand i FOA Pia Heidi Nielsen.

Hun fastslår, at behovet for smitteforbyggende rengøring ikke forsvinder når vi engang har lagt covid-19 epidemien bag os.

”Vi skal i fremtiden sætte ressourser ind på, at forebygge forkølelse, influenza og mange af de andre infektionssygdomme, som har været fraværende under corona,” siger Pia Heidi Nielsen.

Pia Heidi Nielsen nævner som eksempler MRSA-smitte som efterhånden er dagligdag mange steder, og de udbrud af rotavirus som vi så på mange børneinstitutioner i foråret.

FOA mener, at rapporten desværre også viser at der er lang at vej at gå i kampen for en god generel hygiejneindsats i kommunerne. Mere end en tredjedel af kommunerne havde ikke etableret en egentlig hygiejneorganisation i 2020, og langt det fleste mangler stadig at fastlægge en hygiejne-politik. Blandt de 20 kommuner der har en egentlig hygiejnepolitik, er det kun otte kommuner, som helt eller delvist bruger den til at stille krav til rengøringen.

”Det er trist og uforståeligt, når dokumentationen for at hygiejnisk rengøring ikke kun er godt for sundheden, men også for økonomien,” siger Pia Heidi Nielsen.

FOA bemærker at rapporten fremhæver opprioritering af hygiejneområdet f.eks. i form af ressourcer til rengøring, formidling af viden og læring i praksis og en større prioritering af rengøringsområdet som forhold der kan styrke hygiejneindsatsen i kommunerne.