Coop udskifter køl for en milliard

DagliBrugsen. Foto: Siine Fiig.
Print Friendly, PDF & Email

Projekt med største klimagevinst gennemføres nu
Køleanlæg i over 500 butikker i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, fakta og Irma skal frem til 2027 udskiftes med mere klima- og energivenlige anlæg.

I alt forventer Coop og brugsforeningerne at investere over 1 milliard kr. i projektet.

Det er anlæg, der i dag primært anvender HFC-kølemidlet R404, der er miljøskadelig, påvirker ozonlaget og er klimabelastende. Fra 1. januar 2030 bliver det ulovligt at have HFC-anlæg.

”Af alle vores klimatiltag er dette det enkeltstående projekt, der har den største positive effekt med en CO2 reduktion i omegnen af 22.000 tons årligt. Så selv om det er ekstremt omkostningskrævende, ønsker vi, at det gennemføres så hurtigt, som det er muligt,” siger CSR-direktør i Coop, Signe D. Frese.

Ifølge miljøforskeren og forfatteren Paul Hawken vil udfasning af HFC-kølemidler være det hurtigste og mest effektive enkelttiltag, vi kan foretage for at nedsætte klimabelastninger. Udslip af HFC—kølegasser påvirker klimaet langt mere end andre gasser.

”Over de seneste 10 år har vi skiftet til miljøvenlige CO2-anlæg, der nu er installeret i knap 600 butikker i Coop og brugsforeningerne. Men nu sætter vi tempoet op, så vi forventer kun at bruge naturlige kølemidler til at køle vores varer i 2026,” siger Signe D. Frese

Prisen for at udskiftningen af køle- og frostanlæg i én enkelt butik går fra ca. 1,5 million kr. for de mindste til 5 millioner kr. for de største.

Coop er i gang med et større energiprogram. Her er foretaget en række tiltag, bl.a. har man udskiftet over 200.000 lysstofrør og spots i butikkerne til LED-belysning. Senere i år kommer en større udrulning af solceller på butikkerne. Målet er at reducere det samlede energiforbrug med 20 procent i 2020 i forhold til 2016.