CO2-besparelser i gør-det-selv-projektet: Lokale byggemarkeder har fået cement med op til 30 procent lavere CO2-aftryk på hylderne

Aalborg Portland har i flere år råbt op om, at NOx-afgiten er dyr for virksomheden, hvilket koster job og investeringer. Nu fjerner regeringen afgiften, og direktør Michael Lundgaard Thomsen er derfor glad. Dato: 28.09.15 Foto: © Lars Horn / Baghuset.

Nu kan man som privat forbruger bygge endnu mere miljørigtigt, når man eksempelvis skal støbe gulv eller renovere badeværelse. Lokale byggemarkeder har nemlig fået en ny cement på hylderne med op til 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med konventionel cement. Cementen, der har navnet FutureCEM, er godkendt til langt de fleste opgaver og er særligt velegnet til fundamenter, gulve og vægge.

Hvis man som almindelig gør-det-selv-håndværker har et ønske om at finde besparelser i CO2-regnskabet og bygge mere miljørigtigt, er der nu nye muligheder på hylderne i de lokale byggemarkeder. Det er således blevet muligt for private forbrugere at købe en ny CO2-reduceret cement med navnet FutureCEM fra Aalborg Portland, der har op til 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med konventionel grå cement. 

-- annonce ---

– Private forbrugere efterspørger i stigende grad mere miljørigtige byggematerialer, og derfor er det naturligvis glædeligt, at vi via byggemarkederne nu kan understøtte den udvikling ved at tilbyde en cement med et markant lavere CO2-aftryk. Vi har sat os som mål at få FutureCEM i anvendelse alle de steder, hvor det rent teknisk er muligt. Nu får vi den CO2-reducerede cement bredt ud til danskerne og de mange små byggeprojekter, og det er afgørende i omstillingen til et mere bæredygtigt byggeri, hvor det handler om at få så mange med på vognen som muligt, siger direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.

FutureCEM, der blandt andet leveres i 25 kg sække, er godkendt til anvendelse i langt de fleste opgaver og er velegnet til fundamenter, gulve og vægge, men kan også anvendes i eksempelvis mørtler. 

Anvendes FutureCEM til et typisk betongulv, vil man kunne opnå en besparelse på 7,8 kg CO2 pr. kvadratmeter sammenlignet med brugen af konventionel grå cement. Ved støbning af et helt betongulv i et gennemsnitligt enfamilieshus på 116 kvadratmeter vil man dermed kunne spare op til 905 kg CO2. Samme CO2-besparelse opnås eksempelvis ved 8.100 kilometers kørsel i en elbil frem for en benzinbil.

– Vi har nu gennem en årrække arbejdet intensivt på at skabe en cement med lavere CO2-aftryk, som med samme høje styrke og gode egenskaber kan anvendes i både de allerstørste byggerier og helt små private projekter. Derfor er det også positivt, at vi nu kan tilbyde de private forbrugere et mere miljørigtigt alternativ til de konventionelle cementtyper, så man også som almindelig gør-det-selv-håndværker kan bygge mere miljørigtigt, siger Michael Lundgaard Thomsen.

I maj 2022 vandt FutureCEM Byggeriets Klimapris, der gives til en klimaløsning eller -teknologi med dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved anvendelse af løsningen eller ved fremstillingen af produktet.