Chresten Boelt med spørgsmål til Jørgen Ravn Christensen

Af Chresten Boelt

LÆS OGSÅ: Jørgen Ravn Christensen: Hegn rimer ikke på vild natur

-- annonce ---

Til Jørgen Ravn Christensen
Med det forestående kommunalvalg in mente og dit ovenanførte læserbrev vil det være relevant at spørge om du, på linje med vores miljøminister Lea Wermelin, går ind for overordnet, styret og kontrolleret dyremishandling her i Jammerbugt kommune?

Endvidere om du mener, at vi her i Jammerbugt kommune, hylder princippet om nærdemokrati, åbenhed og kommunal medbestemmelse – eller om du vil gå i samme fodspor, som nuværende borgmester Mogens Christian Gade?

Det vil også være af interesse at kende din begrundelse for NNP i Tranum, som udmøntet i en enstemmig tilslutning fra byrådet. Hvad er det, der af biologer eller andre sagkyndige, dokumenterer at det står så galt til med vores natur eller biodiversitet her i Jammerbugt, som berettiger indhegning og udsultning af dyr, der ikke må fodres?

Sluttelig vil jeg spørge om du er bekendt med, at den anvendte rewilding model tager udgangspunkt i Oostvaardersplassen i Holland (indhegnet område af indvundet havbund) hvor man i vinteren 2017/18 helt bevidst, ud af en flok på 5000 individer (hjorte, heste og kvæg) lod mere end 3000 af individerne sulte ihjel.

Endvidere om du er bekendt med, at areal tilskuddene fra EU til rewilding, betinger at der ikke må gives tilskudsfoder således at de indhegnede dyr sulter (nogle vil dø) om vinteren – EU støtte til dyremishandling!

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn