Jammerbugt Kommune søger: Centersygeplejerske til centersygeplejen

Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE: Vi søger ny kollega til centersygeplejen i Jammerbugt Kommune med start senest den 1. maj 2021.

Stillingen er på 30 timer/uge og som selvtilrettelæggende (som udgangspunkt ingen vagter på ubekvemme tider).

-- annonce ---


Du bliver en del af et team på 5 centersygeplejersker som dækker de 8 plejecentre som vi har i Jammerbugt Kommune, det være sig såvel de private som de kommunale. Man vil som udgangspunkt være tilknyttet 1-2 plejecentre men i ferier og ved sygdom vil man skulle hjælpe der hvor der er brug for det med udgangspunkt i de komplekse opgaver.

Har du specielle interesseområder så giv det endelig til kende i din ansøgning da vi er meget åbne for at sikre vores kompetencer er brede – det kunne f.eks. være diabetes eller psykiatri/misbrug.

Centersygeplejen er fra den 1. marts 2021 organiseret under hjemmesygeplejen i Jammerbugt Kommune. Det er hjemmesygeplejen der dækker plejecentrene i aften- og nattetimer samt weekender og helligdage.

Vi er en afdeling der har stor fokus på at arbejdsglæden går i spænd med alle de spændende opgaver vi inddrages i.

Sygeplejen arbejder meget på at mindske unødvendige indlæggelser i samarbejde med akutmodtagelserne i region Nordjylland.

Forventninger til dig

 • Er uddannet sygeplejerske med klinisk erfaring.
 • Meget gerne erfaring som centersygeplejerske.
 • Besidder høj arbejdsmoral og er ansvarsfuld
 • Har lyst og evner til at formidle, give sparring og læring til samarbejdspartnere
 • Har en høj faglighed og med evner og lyst til at give den fra dig
 • Har et godt overblik
 • Er positiv overfor forandringer og går konstruktiv ind i disse
 • Formår at arbejde selvstændig og samtidig er en teamplayer
 • Er fortrolig med dokumentation og IT – Jammerbugt har omsorgssystemet Nexus og FSIII.
 • Lyst til at anvende velfærdsteknologiske løsninger til borgerens og samarbejdets bedste.

Vi tilbyder

God introduktion

 • Spændende og udfordrende job med mulighed for stor indflydelse
 • Et job i konstant udvikling
 • Godt kollega team og godt humør
 • Selvstændige og engagerede kollegaer
 • Muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Aflønning i henhold til overenskomst og principperne i ny løn

Ønsker du yderligere oplysninger

er du meget velkommen til at ringe til Jette Simonsen, Leder af sygeplejen på telefon 41 91 23 04.

Ansøgningsfrist

22. marts 2021.

Der forventes samtaler primo uge 13.