Campingpladser får lov til at udvide

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Regeringen og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om en modernisering af campingreglementet. Med den nye politiske aftale får campingpladserne mulighed for at opstille flere, større og højere hytter uden for strandbeskyttelseslinjen…
.
Af Klaus Hansen

I aftalen er der en række konkrete ændringer af campingreglementet, der betyder, at reglerne for indretning af campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder ændres:

Den øvre grænse for campinghytters størrelse hæves fra 35 m2 til 45 m2.

Grænsen for campinghytters maksimale højde hæves fra 4 m til 5 m.
Den forholdsmæssige grænse for antallet af campinghytter (hyttekvoten) hæves fra 20 pct. til 40 pct. af campingpladsens campingenheder. Samtidig ophæves grænsen på maksimalt 60 campinghytter pr. campingplads.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Vi kan se, at campingpladserne ikke i tilstrækkelig grad har oplevet den meget positive udvikling, vi har set i det danske turismeerhverv de seneste år. Det skyldes blandt andet, at campingpladserne ikke har haft mulighed for fx at investere i de større og bedre hyttetyper, som turisterne efterspørger i dag. Derfor lemper vi nu reglerne, så vi giver campingpladserne lov til at udvikle sig.”

Erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, Hans Kristian Skibby:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har lavet en aftale der imødekommer en lang række ønsker, der har været fra branchen. Det har været en vigtig sag for mig og Dansk Folkeparti, at campingbranchen kan få lov at udvikle sig og lave nye attraktive tilbud til vores mange turister i Danmark.”

Aftalen om moderniseringen af campingreglementet giver samtidig danske campingpladser mulighed for at etablere nye og anderledes overnatningstilbud. Blandt andet i form af højt placerede alternative ferieboliger (”trætop-huler”), campingværelser, sammenbyggede campinghytter og campinghytter, der er internt forbundne.

Aftaleparterne er desuden blevet enige om – i samarbejde med campingerhvervet – at afdække mulige modeller for, at privatpersoner kan eje og opstille mobilehomes til eget brug og til udlejning på campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder. Det sker med henblik på at fremsætte lovforslag inden udgangen af 2019.

Modellen skal ligge inden for rammerne af reguleringen af sommerhuse, herunder erhvervelsesloven.