Budgettet for 2020 i Region Nordjylland på plads

Region Nordjylland

Et stort flertal i Regionsrådet har i dag godkendt budgettet for 2020. Et budget med fokus på såvel udvikling som sikker drift.

Fokus på udvikling og sikker drift

-- annonce ---

Et løft til psykiatrien, en ambition om at være ”Danmarks grønneste region”, sikker drift samt fokus på at skabe trædestenene for fremtidens sundhedsvæsen er nogle af omdrejningspunkterne i det budget, som et flertal af regionens politikere har godkendt på dagens regionsrådsmøde.

Med økonomiaftalen med regeringen fik Region Nordjylland 134 mio. kr., men med mange ønsker om opdrift og en række merudgifter til bl.a. medicin i 2020, har politikerne stået over for en stor prioriteringsopgave.

– Det har ikke været en nem opgave at få budgettet til at hænge sammen, men det er lykkedes forligspartierne at blive enige om et budget, hvor der er blevet plads til en række nye tiltag til gavn for både patienter og medarbejdere, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Bl.a. har politikerne prioriteret penge til en deldøgndækket akutlægebil i Thisted og en permanent akutlægebil i Hjørring, uddannelse af flere læger, et nyt ydernummer inden for børne- og ungepsykiatri og opstart af personlig medicin i Nordjylland. Derudover har politikerne fokuseret på ”sikker drift” og på at give medarbejderne arbejdsro.

Inden for anlægsområdet er der også blevet plads til en række investeringer bl.a. til den fortsatte klargøring til udflytning af funktioner til Nyt Aalborg Universitetshospital, nye og bedre undervisningslokaler på Regionshospitalet i Hjørring samt udvidelse og ombygning af ungdomshjemmet ved Aktivitets- og Botilbud på tilbuddet Center for Døvblindhed og Høretab.

For at få budgettet til at hænge sammen, har politikerne også måttet finde en række besparelser. De skal bl.a. findes ved bedre indkøb, gennemgang af puljer og besparelser på administration.

Derudover er der i økonomiaftalen med regeringen aftalt, at regionen skal bidrage med 52 mio. kr. i et såkaldt teknologibidrag, som skal findes gennem en regional omprioritering.

Bag budgettet står alle regionsrådets partier, undtaget Det Konservative Folkeparti.