Budgetforlig 2020 |Investering i Jammerbugt Kommuns børnefamilier

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk

Med budgetforlig 2020 har et flertal i kommunalbestyrelsen prioriteret, at Jammerbugt Kommune skal være en attraktiv kommune for børnefamilier, og dermed fortsat være én af de kommuner i Region Nordjylland med de længste åbningstider på dagtilbuds- og SFO-området.

Aftaleparterne har lyttet til forældrene og har derfor besluttet at tilbageføre midler til dagtilbuds- og SFO-området og samtidig tilføre yderligere midler – i alt 2.6 mio. kr. til området.

-- annonce ---

”Da vi fra 1. oktober måtte reducere åbningstiderne, modtog vi en række henvendelser fra berørte familier. Vi har lyttet til borgernes indsigelser og bekymringer for, hvad det betyder for en børnefamilie, hvis pasningsmulighederne ikke støtter op om balancen mellem arbejds- og familieliv. Derfor har vi med Budget 2020 besluttet at tilbageføre midler, og samtidig tilføre ekstra midler, som kan anvendes til længere åbningstider og bedre normering i institutionerne”, forklarer Mogens Christen Gade.

Hvordan midlerne skal anvendes, er op til de enkelte institutioner. Her vil institutionernes ledelse og bestyrelse skulle tage stilling til, hvordan midlerne bedst anvendes i forhold til en enkelte forældregruppes behov.

Kommunen har valgt at lægge beslutningen ud decentralt for at sikre, at den enkelte forældregruppers behov bliver tilgodeset lokalt i både daginstitution og SFO, da behovene varierer fra område til område.

Med investeringen i de kommunale daginstitutioner viser et markant flertal i Kommunalbestyrelsen, at de ønsker at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som en landdistriktskommune, der er et attraktivt sted at bo og etablere sig.

”Jammerbugt Kommune er en landdistriktskommune. Og særligt for de borgere, der pendler til og fra arbejde i nabokommunerne er det vigtigt, at vi investerer i, at enderne kan nå sammen i en travl hverdag”, fortæller Mogens Christen Gade.

Budgettet er endnu ikke endeligt godkendt. Det sker, når Kommunalbestyrelsen 2. behandler det torsdag 31. oktober. Beslutningen vil dermed forventeligt have virkning fra 1. januar 2020.