Budgetaftale22 Jammerbugt: Fristrup bro

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 3. september 2021 indgået
en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022-2025. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten står dermed
bag aftalen.

Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen om Jammerbugt Kommunes
udvikling

-- annonce ---

I aftalen er der bl.a. aftalt at:

Fristrup bro
Bro 115 over Ryå i Fristrup har længe været vægtbegrænset, da den har afventet
en større renovering.

Der afsættes i alt 4 mio. kr. over to år, med hhv. 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023, til en gennemgribende renovering af broen, således at yderligere restriktioner kan undgås, og vægtbegrænsningen kan ophæves.