Budgetaftale22 Jammerbugt: Cykelstier

Foto: Jammerbugtposten.dk

Budgetaftale22 Jammerbugt: Cykelstier

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 3. september 2021 indgået
en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022-2025. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten står dermed
bag aftalen.

-- annonce ---

Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen om Jammerbugt Kommunes
udvikling

I aftalen er der bl.a. aftalt at:

Cykelstier
Langs Kvorupvej mellem Blokhusvej og Vesterhavsvej mangler en sikker cykelforbindelse. Cykelforbindelsen vil gavne både fastboende og gæster i Jetsmark området, der skal til Hune/Blokhus eller Fårup Sommerland.

Forligsparterne er derfor enige om, at der etableres en cykelsti langs Kvorupvej
(fra rundkørslen Vesterhavsvej -Kvorupvej – Fårupvej og til Jetsmark Kirkevej).
I budget 2022 afsættes der 6 mio. kr. i 2023. Cykelstien skal planlægges ultimo
2022 og etableres i foråret 2023. Cykelstien vil binde Pandrup, Kaas og Moseby
området sammen med Hune/Blokhus.

Forligsparterne er enige om, at der i forbindelse med færdiggørelsen af den ny
skole i Jetsmark ses på ønsket om etablering af stibelysning på de eksisterende
cykelstier fra Jetsmark Kirkevej og indtil til Kaas by langs med Bredgade og Nørregade.
Jf. budgetaftalen for 2021 etableres cykelstien fra Biersted Mejeriby til Banestien.
Strækningen finansieres under asfaltpuljen.