Budgetaftale22 Jammerbugt: Attrup Havn

Attrup Havnecafé
Attrup Havnecafé Foto: Jammerbugt Kommune

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 3. september 2021 indgået
en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022-2025. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten står dermed
bag aftalen.

Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen om Jammerbugt Kommunes
udvikling

-- annonce ---

I aftalen er der bl.a. aftalt at:

Attrup Havn
Indenfor de seneste år har der været en voksende interesse for aktiviteter på fjorden. En interesse som også mærkes i Jammerbugt Kommunes havne.

Med budgettet for 2022 afsættes derfor 500.000 kr. til omforandring af indsejlingen
til Attrup Havn, således at både fra 13–15 meter også kan lægge til og have fast
bådplads på Attrup Havn. En investering som også bidrager til realiseringen af Masterplanen for Limfjorden og de mange nye initiativer på Attrup Havn.

Jf. Masterplanen bliver der også udarbejdet udviklingsplaner for de øvrige havne
omkring Limfjorden.