Budgetaftale i Jammerbugt Kommune udtrykker vilje til at arbejde sammen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 27. september 2019 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2020-2023. Alle mandater i Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Borgerlisten står dermed bag aftalen.

”Budgetaftalen er udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede forlig som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet”, siger borgmester Mogens Christen Gade og fortsætter: ”Jeg er glad for at det langt hen ad vejen er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de borgernære områder, på trods af stor vækst i antallet af børn med pasningsbehov og i antallet af ældre borgere med særlige behov”.

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er præget af et fortsat fald i ledigheden, en høj erhvervsfrekvens og vækst i antal arbejdspladser. Befolkningsudviklingen er stabil, antallet af nystartede virksomheder er højt og turisterhvervet er i stærk fremgang med en meget flot stigning på 100.000 overnatninger i årets første 7. mdr., hvilket er en god forudsætning for forsat borgernær velfærd.

Borgernære områder prioriteres

Budgetaftalen for 2020 giver mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan fortsætte planen med investeringer på de borgernære områder. Bl.a. er der afsat midler til ny skole i Jetsmark området, Jetsmark Idrætscenter og Idrætscenter Jammerbugt. Samtidig fastholdes niveauet for vedligeholdelse og istandsættelse af kommunens egne bygninger og anlæg på det forhøjede niveau, der blev aftalt sidste år.

Den samlede kommunalbestyrelse ønsker derved at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig både for borgere og virksomheder.

Fremrykning af massiv investering i Jetsmark området – ny skole

Den nye skole i Jetsmark skal stå klar til ibrugtagning for elever allerede fra 1. august 2023. Dermed fremrykkes investeringen i skolen, idet Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at den nye skole bygges i én etape.

Skolen skal være en bærende kulturinstitution i området, der skal være med til at sikre en endnu højere grad af sammenhængskraft mellem de omkringliggende byer. For at sikre dette, har Kommunalbestyrelsen sikret en bred inddragelse af områdets borgere, det lokale foreningsliv og skolens elever og medarbejdere i processen med tilblivelsen af den nye skole.  Samlet investeres der i perioden fra 2020 til 2023 149,4 mio. kr. i den helt nye skole, og det første spadestik forventes taget i april måned 2021.

Andre hovedelementer i budgetaftalen• Udvidelse af børnehave i Nørhalne• Brovst Masterplan med forsat byfornyelse og anlægsarbejder• Fjerritslev Masterplan med bl.a. sikre trafikløsninger og udvidelse af Idrætscenter Jammerbugt• 3 nye store kommunale cykelstiprojekter – strækningerne Kollerup Strandvej, Brovst – Tranum samt Tranum –  Vestkystsporet.

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 63 mio. kr., anlægsinvesteringer på 83 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på ca. 42 mio. kr.

I øvrigt er budgettet et udtryk for, at der afdrages ca. 23 mio. kr. på gælden.