Budgetaftale 2022 for Jammerbugt Kommune 

Mogens Christen Gade
Borgmester i Jammerbugt kommune Mogens Christen Gade (V)

AF Mogens Christen Gade (V) Borgmester Jammerbugt kommune

Budgetaftale 2022 for Jammerbugt Kommune 

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen indgik den 3. september en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022. Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Lokallisten og Venstre står dermed bag aftalen. 

-- annonce ---


Budgetaftalen udtrykker både evne og vilje til det brede samarbejde og dermed til at stå sammen om Jammerbugt Kommunes udvikling.

Traditionen for brede forlig fortsætter dermed – hvilket er et godt signal til borgere, erhvervsliv og ansatte.

Det brede samarbejde er jo netop forudsætningen for den kommune vi har i dag med politisk stabilitet og den heraf følgende økonomiske stabilitet.

Budgettet blev officielt vedtaget af den samlede kommunalbestyrelse ved anden behandlingen den 14. oktober.

Budgettet giver mulighed for at prioritere den borgernære velfærd – f.eks. er der tilført penge til indskolingen og til hjemmehjælpen og til de specialiserede områder både på børne/familieområdet og for området for de voksne/handicappede.

Som led i den løbende effektivisering og optimering af driften er der i budgettet for 2022 gennemført en række tilpasninger og ændringer. Dette har givet mulighed for at prioritere nye tiltag, så Jammerbugt Kommune fortsat kan udvikle sig. 

Budgetaftalen sikrer også et højt investeringsniveau, så Jammerbugt Kommune kan fortsætte planen med at forbedre de fysiske rammer for velfærd. Bl.a. er der afsat midler til Skolecenter Jetsmark – til fortsat udvikling af Aabybrocentret – til byforskønnelse og lejeboliger i Brovst – til Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev og mange flere projekter rundt i mange af lokalsamfundene og hovedbyerne – vi ved jo, at de fysiske rammer har stor betydning for det indhold der foregår i dem – uanset om det er en børnehave i Fjerritslev– en folkeskole i Nørhalne – en ældrebolig i Aabybro eller en ny bådebro i Attrup eller et nyt lysanlæg til Tranum gymnastikforening.

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på 161 mio. kr., anlægsinvesteringer på 127 mio. kr. og nettoafdrag på gælden med 24,7 mio. kr. Hertil kommer afdrag på feriepengeforpligtelsen på 36,8 mio. 

Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2022 at være ca. 140 mio. kr.

På den måde kan vi her ved udgangen af 2021 konstatere, at Jammerbugt Kommune står med en solid økonomi – en økonomi, som ikke har været stærkere i Jammerbugt Kommunes historie – vi har fod under eget bord – det er trygt og godt for borgere og ansatte.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn