Budget 2021 vedtaget

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Torsdag aften vedtog en enig kommunalbestyrelse Jammerbugt Kommunes budget for 2021. Et budget, der skaber glæde hele vejen rundt. 

Højere normering på dagtilbud, midler til folkeskolen, flere penge til hjemmeplejen og store anlægsinvesteringer – det er overskrifterne i budgettet for næste år i Jammerbugt Kommune. 


”Kommunen er inde i en positiv udvikling. Vi har flere økonomiske midler til velfærd og udvikling. Det giver os mulighed for at styrke kvaliteten i institutionerne ved at øge normeringen. Folkeskolerne og daginstitutionerne får også frigivet opsparede midler, som de kan investere i bedre faglokaler, dobbelttimer i undervisningen eller andet, de har brug for. Det lader vi være op til den enkelte skole og børnehave. Samtidig får social- og sundhedsområdet tilført 7 mio. kr. ekstra. Konkret resulterer det i, at vi ansætter en ekstra natsygeplejerske”, fortæller Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.

I budgettet er der også plads til at forbedre de fysiske rammer rundt om i kommunen. 

”Kommunalbestyrelsen har enstemmigt besluttet at afsætte penge til den nye skole i Jetsmark, ligesom vi har vedtaget rammen for at udbygge og renovere flere børnehaver i kommunen. Idrætscentrene i Fjerritslev og Jetsmark bliver ligeledes udbygget og renoveret. Jeg er stolt over, at vi politisk arbejder i samme retning for at udvikle vores kommune”, forklarer Mogens Christen Gade. 
Budgettet for 2021 ændrer ikke skatteprocenten og grundskyldspromillen, som fastholdes på nuværende niveau. Samtidig forventer Jammerbugt Kommune et nettoafdrag på gælden på 56,1 mio. kr. 
Driftsoverskud forventes at blive på 142,2 mio. kr. og anlægsinvesteringer på 152,2 mio. kr.