Brevkasse: Hvorfor dækker min husforsikring ikke hele udgiften til montering (arbejdsløn) på et ældre tag?

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Hej Forsikringsoplysningen

Nytårsmorgen vågnede vi desværre op til et hul i trapezpladerne på vores overdækket carport – efter alt at dømme pga. en nedfalden raket.

Jeg har anmeldt skaden til mit forsikringsselskab, og de vil gerne betale for en reparation af taget. De har bedt mig indhente en pris på reparationen, hvilket jeg nu har fået. Og her opstår uenigheden.

Mit tag er ca. 17 år gammelt, og derfor vil de kun dække 70 procent af udgiften til et nyt trapeztag. Jeg forstår fuldt ud, at de ikke vil betale hele udgiften til materialerne, da taget ikke er nyt. Der, hvor kæden hopper af for mig, er, at de også kun dækker 70 procent af håndværkernes arbejdsløn. Prisen for håndværkerens arbejde er jo den samme, uanset hvor gammelt mit tag er.

Jeg håber, I kan hjælpe med en forklaring.

Bh.
Ham der skal have repareret tag

Svar:

Hej,

Erstatningen på en husforsikring fastsættes typisk til nyværdi, dvs. hvad det koster at genoprette skaden som nyt. Det gælder dog ikke, når der gælder en fast afskrivningstabel for den beskadigede bygningsdel.

Tagbelægning er en af de bygningsdele, som ofte er omfattet af en særlig afskrivningstabel. Det betyder, at din erstatning bliver reduceret med en fast procentsats, der afhænger af materialets type og alder.

Er der tale om en mindre reparation af et eksisterende tag, fx hvis man kun skal skifte en enkelt plade, vil dit forsikringsselskab typisk ikke afskrive på reparationsudgiften.

Hvis taget derimod skal udskiftes, fratrækker forsikringsselskabet afskrivningen på den samlede udgift til at udbedre skaden, dvs. inkl. arbejdsløn til at nedtage og reetablere taget. Og det betyder altså i dit tilfælde, at dit forsikringsselskab kun dækker 70 procent af den samlede udgift. Det fremgår normalt af dine forsikringsvilkår, og det er helt almindelig praksis.

Hvis dit forsikringsselskab betaler direkte til din håndværker, skal du selv sørge for at afregne din andel (afskrivning og eventuel selvrisiko) med håndværkeren.

Det, som du har fået oplyst af dit forsikringsselskab, lyder altså til at være helt efter bogen.

Bedste hilsner – Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen har i mere end 85år ydet uvildig rådgivning til Danske forbrugere, der kan ringe eller skrive for at få råd og vejledning