BORGERMØDE: Nej til planen for Naturnationalpark Tranum – Ja til en bedre vej for naturen i Tranum

Brovst Hallen
Foto: Jammerbugtposten.dk


Nej til planen for Naturnationalpark TranumJa til en bedre vej for naturen i Tranum

Den lokale borgergruppe “Ja tak til til natur. Nej tak til en indhegnet Naturnationalpark Tranum” kalder til Borgermøde i Kultur- og Sportscentret i Brovst 1. februar kl 19 til 22

Den lokale borgergruppe “Ja tak til til natur. Nej tak til en indhegnet Naturnationalpark Tranum” fortæller i en pressemeddelse: Med regeringsskiftet er det blevet usikkert, om Naturnationalpark Tranum kan etableres i den foreliggende form. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at flere faggrupper skal involveres i udformningen af naturnationalparkerne. Hidtil har biologer været den dominerende faggruppe.


Det nævnes også i regeringsgrundlaget, at borgere og lokalsamfund skal inddrages i planlægning og drift – bl.a. gennem bestyrelser, der er tilknyttet den enkelte naturnationalpark.Regeringsgrundlaget harmonerer dermed ikke med den foreliggende projektplan for Naturnationalpark Tranum.

-- annonce ---

Den lokale borgergruppe “Ja tak til til natur. Nej tak til en indhegnet Naturnationalpark Tranum” vil som en følge af denne uoverensstemmelse kræve, at projektplanen bliver taget frem igen og gennemgået kritisk af en bred kreds af fagpersoner. En gennemgang, der kan lægge op til en justering af projektplanen eller eventuelt til, at der udarbejdes en helt ny.

Der er brug for tid, grundighed, lokal inddragelse og flere fagligheder. Der er ikke brug for eksperimenter med naturen.

Borgermødet er starten på en proces mod en bedre plan for naturområdet

Borgermødet 1. februar er startskuddet til denne proces. Mødet arrangeres i et samarbejde mellem ”Ja tak til Natur. Nej tak til en indhegnet Naturnationalpark Tranum” og de to landsdækkendeforeninger ”Fri Natur” og ”Bevar de danske Skove”. Der er gratis adgang.

Fagfolk og eksperter vil på borgermødet kritisk gennemgå grundlaget for den eksisterende projektplan. Også konsekvenserne for naturområdet og borgernes adgang bliver belyst.

På mødet bliver en skitse til en forbedret naturplan for området fremlagt. Den vil være inden for rammerne af naturbeskyttelsesloven og i overensstemmelses med Jammerbugt kommunes høringssvar, der var et nej til Naturstyrelsens projektplan for Naturnationalpark Tranum.

Lov om etablering af naturnationalparker er i øvrigt ikke nagelfast. Den kan og bør justeres eller erstattes, hvis det viser sig nødvendigt efter et grundigt og bredt fagligt eftersyn.

Sammenhængende naturtænkning

En ny plan skal sikre en sammenhængende naturtænkning, hvor der er fokus på naturbevarelse og på at udvide områder med natur og skov. Vel at mærke uden hegn og husdyr, der skal behandlessom vilde.

I en ny plan skal der tages hensyn til klima, til det oprindelige vildt og til skoven. Borgernes medindflydelse og frie adgang er underkendt i den eksisterende plan og bør prioriteres højt i en ny plan.

Oplægsholdere er:

Bent Odgaard, professor emeritus i palæoøkologi et dr. scient.

Robert Olesen, skov- og landskabsingeniør, lokalt tilknyttet og medlem af bestyrelsen af Bevar de danske Skove.

Jens Kristoffersen, dyrlæge, Djursland

Joachim Parbo, formand for den landsdækkende forening Fri Natur

Naturstyrelsen

og Miljøminister Magnus Heunicke er indbudt som oplægsholdere, men har afstået fra at medvirke.

I forhallen er en række foreninger og interessenter med lokal tilknytning inviteret til at opstilleinformationsmateriale, der vedrører områdets natur, dyreliv og lokalhistorie.

LÆS OGSÅ: Danskernes medicinforbrug stiger

1 KOMMENTAR

  1. Det ville jeg gerne deltage i det møde, men er desværre forhindret pga ferie.
    Men mon ikke det tegner til et møde med ekstreme synspunkter der på ingen måde gavner natur og den truede biodiversitet.
    Samtidig med man er modstander af biologer og eksperter der ved noget om problematikken med vores natur og biodiversitet, indkalder man et hold af andre “eksperter” som man ved vil pladere for den ekstreme modstand.
    Hvorfor giver man ikke Rune Engelbreth Larsen mulighed for et oplæg? Han ved hvad han taler om.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn