Borgere og erhvervslivet skal være med til at forme fremtiden i Jammerbugt Kommune

Mogens Gade
Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade (V)
Print Friendly, PDF & Email

Med planstrategien ”Sammen mod 2030” er de ydre rammer på plads for udviklingen i kommunen. Indholdet i rammerne skal borgere og erhvervslivet være med til at bestemme. Til efteråret inviterer kommunalbestyrelsen derfor alle i kommunen til borgermøder. 

De store linjer for udviklingen af Jammerbugt Kommune er lagt, men hvordan skal de realiseres?


Det er et åbent spørgsmål, som politikerne i Jammerbugt Kommune ikke alene vil svare på.

”Vi inviterer alle 38.000 borgere i kommunen til at deltage i en åben dialog om, hvordan vores kommune skal forme sig de næste fire år. Til efteråret kommer vi fra kommunalbestyrelsen ud til tre borgermøder. Møderne er åbne for alle, og vi ser frem til at involvere dem, der ønsker at spille sig selv ind som aktiv medspiller i, at vi lykkes med at bringe fortsat vækst og velfærd i Jammerbugt Kommune”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 

Planstrategien centrerer sig om fem temaer: Dit gode liv, Mere i gang, Uddannelse for alle, Oplevelser på ”jammerbugtsk” og Bæredygtighed. Og det er de fem temaer, der skal knyttes konkrete handlinger til på borgermøderne. 

”For at gøre de fem temaer levende og handlingsorienterede har vi i kommunen lavet udkast til et handlingskatalog. Det er vigtigt at understrege, at det er et udkast, og intet er besluttet i forhold til handlingerne endnu. Det er netop her, vi har brug for partnerskaber og initiativrige borgere, lokalsamfund, foreninger og erhvervsdrivende, der vil være med på den rejse”, forklarer Mogens Christen Gade.

I løbet af september får alle interesserede muligheden for at møde op og spille deres ideer og forslag på banen. Det er her udkastet til handlingskataloget præsenteres, og her stratsskuddet lyder til det videre arbejde med handlingskataloget. 

”I udkastet til handlingskataloget har vi allerede indarbejdet flere forslag fra borgerne. De stammer fra et borgermøde, vi havde i slutningen af sidste år, hvor vi fik mange gode forslag og ideer. Vi appellerer til, at mange også ved de kommende møder dukker op for at deltage i det videre arbejde. Det er vigtigt, at vi inddrager de lokale potentialer i udviklingen af kommunen. Vi har en mangfoldig kommune, både hvad angår naturen, byerne og erhvervslivet, så derfor skal vi sørge for, at vi udvikler alle dele af kommunen til gavn for fællesskabet”, forklarer Mogens Christen Gade.

Der bliver tre møder fordelt geografisk over hele kommunen, det er endnu ikke besluttet, hvor de præcist afholdes.

Læs planstrategien her.

Hvad er en planstrategi?
En planstrategi er den overordnede strategi for kommuneplanlægningen. Den vedtages politisk, og indeholder kommunalbestyrelsens politiske strategi for fremtidens arbejde i kommunen.

Planstrategien er derfor også udgangspunkt for udarbejdelsen af kommuneplanen, og bliver fulgt op af handleplaner for at konkretisere den yderligere.