Boligkøbere lader sig ikke skræmme af coronavirus – men tror dog på faldende priser

Foto: BoligOne
Print Friendly, PDF & Email

Kun 14 pct. af boligkøberne har ændret planer som følge af det
verdensomspændende udbrud af coronavirus. Af disse var der for to ud af
tre’s vedkommende kun tale om en kortvarig ændring af planerne. Der er
altså kun fem pct., der har sat planerne på pause, mens resten
fortsætter jagten på en ny bolig. Flere tror dog på prisfald de
kommende år.

Det fremgår af en undersøgelse blandt godt 1.200 potentielle
boligkøbere, som er skrevet op i EDC’s køberkartotek. Undersøgelsen
er gennemført i september 2020.


– Undersøgelsen bekræfter hvad vi har kunnet se på salget, nemlig at
boligkøberne ikke lader deres planer påvirke af corona-udbruddet,
siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann – I en kort periode i
foråret afventede mange lige, men jeg tror at de fleste nu har
omstillet sig til en “new normal” og er indstillet på, at livet går
videre men under nogle nye betingelser.

Derudover har det også betydning, at coronaen indtil nu mest har været
en sundhedskrise og i mindre omfang en økonomisk krise: – Den stigende
ledighed har mest ramt mennesker i servicebranchen, som i forvejen ikke
har en høj andel af boligejere. Det kan naturligvis ændre sig hvis
krisen trækker ud, men indtil videre er boligmarkedet i høj grad gået
fri.

Forventninger til prisudviklingen er markant dalet
Der er til gengæld et tydeligere aftryk af coronakrisen, når man
spørger til de kommende boligkøberes forventninger til boligprisernes
udvikling. Cirka hver tredje tror på faldende priser de kommende år,
mens to ud af tre tror på uændrede eller stigende priser.

– Det viser isoleret set et billede af boligkøbere, der har tillid til
fremtiden og til at deres bolig vil have en stabil prisudvikling de
kommende år, mener Jan Nordmann – Men når man ser på svarene fra
en lignende undersøgelse gennemført sidste år, er det alligevel
tydeligt at se, at der er væsentligt færre der tror på stigende
priser. I 2019 indikerede 61 pct. at de troede på prisstigninger – det
gør kun 24 pct. i dag.

Fra at tro på stigende priser er et flertal således skiftet i retning
af at tro på uændrede priser.

Indtil videre har året på trods af coronakrise dog budt på generelt
stigende boligpriser – En del af forklaringen er, at efterspørgslen
har været større end udbuddet. Når vi har mindre at sælge og flere
der vil købe, ja så stiger priserne. Det kan i sidste ende vise sig at
blive en betydende faktor for prisudviklingen også i de kommende år,
slutter Jan Nordmann.