Bøvlet for nordjyske virksomheder at byde på mindre opgaver for kommunen

Henrik Krogh Holm
Print Friendly, PDF & Email

I mange nordjyske kommuner skal virksomhederne i banken efter en bankgaranti, når de skal byde på kommunale opgaver på helt ned til 500.000 kroner. Dansk Byggeri håber, at kommunerne vil hæve grænsen, så det bliver nemmere for virksomhederne at byde på mindre håndværkeropgaver.

Kommunerne Brønderslev, Morsø, Thisted og Aalborg stiller først krav om en bankgaranti, hvis opgaven, kommunen sender i udbud, er på en million kroner eller mere. Dermed kan virksomhederne i de fire kommuner byde på kommunale opgaver til under en million kroner uden først at skulle i banken.

Anderledes ser det ud i resten af Nordjylland, hvor kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord og Vesthimmerland stiller krav om, at virksomhederne skal stille med en bankgaranti ved opgaver på 500.000 kroner eller derover. Rebild kommune har en grænse på 300.000 kroner. Både Frederikshavn, Hjørring og Rebild kommuner er dog i en politisk proces om at hæve grænsen.

  • Det er både dyrt og besværligt for virksomhederne, når de skal runde banken, før de byder på mindre opgaver. Det kan især afholde de små virksomheder fra at byde ind på kommunale opgaver. Derfor håber jeg, at kommuner med lave grænser vil lade sig inspirere af Brønderslev, Thisted, Morsø og Aalborg, der først kræver arbejdsgarantier ved opgaver på en million kroner eller mere, siger Henrik Krogh Holm, formand for Dansk Byggeri Nordjylland.

Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne først stiller krav om arbejdsgaranti ved opgaver på minimum en million kroner. Som den eneste kommune i Nordjylland stiller Thisted først krav om arbejdsgaranti ved opgaver på mindst to millioner kroner.

  • Det kan vi kun være tilfredse med, og jeg er sikker på, at det er noget, de lokale virksomheder sætter pris på. For kommunerne selv er det også en fordel, når der ikke skal stilles garanti ved mindre opgaver. Kommunerne bruger nemlig også meget tid på at administrere garantierne, siger Henrik Krogh Holm, formand for Dansk Byggeri Nordjylland.

På landsplan går det den rigtige vej. 72 ud af 98 kommuner stiller nu først stiller krav om, at virksomhederne skal stille med en bankgaranti ved opgaver på mindst en million kroner. Sidste år gjorde det sig gældende for 49 kommuner, mens antallet var 17 i 2015.

Om arbejdsgaranti
En arbejdsgaranti er en økonomisk sikkerhed, virksomheden skal stille, når den byder på en opgave. Garantien skal dække fejl og mangler, hvis virksomheden går konkurs eller af andre årsager ikke kan færdiggøre opgaven. Den enkelte kommune afgør selv, hvor lav beløbsgrænsen for opgavestørrelsen skal være, før virksomheden skal stille arbejdsgaranti. Dansk Byggeri anbefaler en grænse på minimum en million kroner.

Dansk Byggeris opgørelse bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt til kommunaldirektørerne. I opgørelsen dækker Nordjylland over kommunerne; Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands og Aalborg.