Børn fra hjem med misbrugsproblemer kan stadig få hjælp i Nordjylland

Irene Lerche
Leder Irene Lerche fra Barnets Blå Hus i Frederikshavn vil sammen med sine kollegaer fortsat hjælpe børn fra misbrugsproblemer.
Print Friendly, PDF & Email

Hvis man har en mor eller far, der drikker eller tager stoffer, er der fortsat mulighed for at få hjælp og støtte under den nordjyske nedlukning. Hos Barnets Blå Hus i Frederikshavn og Vesthimmerland har man prioriteret at gennemføre terapigrupper for børn, mens sociale aktiviteter er lukket ned.

Lukkede kommunegrænser, ingen offentlig transport og hjemsendelser. Der er ikke meget, der er, som det plejer at være i de syv nordjyske kommuner, som er berørt af coronanedlukning de næste fire uger.


Et af de områder, som dog ikke lukkes ned, er det sociale område. Det glæder man sig over i Barnets Blå Hus, der har afdelinger i to af de nu nedlukkede kommuner – Frederikshavn og Vesthimmerland.

Barnets Blå Hus er Blå Kors’ støttetilbud til børn og unge fra familier, hvor forældrene eller andre tæt på familien har problemer med alkohol eller stoffer. 

“Vi tager stadig imod nye børn. Hvis der er nogle børn, der bliver særligt ramt af den her coronasituation, er det vigtigt, de ved, at de kan ringe til os. Det kan for eksempel være hårdt for familier, hvor børnene er hjemsendt fra skole, og forældrene også er hjemme. Vi ved, at det kan give flere konflikter og påvirke børnenes trivsel,” siger Irene Lerche, som er leder af Barnets Blå Hus i Frederikshavn. 

Terapi til børn fortsætter

Hver uge kan børnene gratis og anonymt deltage i terapigrupper sammen med andre børn, hvor de kan snakke om det, der er svært. 

Børnegrupperne fortsætter de kommende uger for, at kunne give børnene den hjælp og det afbræk i hverdagen, som de har brug for. Derimod må børnene og deres familier vente noget tid endnu med at deltage i fællesspisning og sociale aktiviteter i huset.

“Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at holde hånden under familierne, så ingen bliver tabt. De familier, vi ikke møder, vil vi ringe rundt til, så de har mulighed for at vende deres bekymringer” siger leder Irene Lerche.

Medarbejderne i Barnets Blå Hus møder kun ind de gange om ugen, hvor der er terapigrupper for børn. Resten af tiden arbejder de hjemmefra.

Hvis man er barn eller familie og har brug for hjælp, kan man ringe til leder af Barnets Blå Hus Frederikhavn Irene Lerche på tlf.: 61 24 14 57 eller Ole Smed, som er leder af Barnets Blå Hus Vesthimmerland på tlf.: 61 24 14 69.