Blokhus: Kommunalbestyrelsen giver tilskud til at flytte sømærket og etablere en Boardwalk

Borgmester Mogens Christen Gade. Pressefoto

Kommunalbestyrelsen giver tilskud til at flytte sømærket i Blokhus. Samtidig etableres en Boardwalk fra stranden til sømærket, hvorfra der er en fantastisk udsigt over stranden, havet og horisonten. 

-- annonce ---

Kraftige storme fra vest har ædt sig ind på klitterne i Blokhus, og derfor er sømærket ved stranden i risiko for at styrte ned, når flere storme viser tænder. Derfor skal sømærket flyttes længere ind på klitten, hvor det står i dag, så kendemærket er sikret i fremtiden. 

I forbindelse med flytningen ønsker Blokhus Fonden at etablere en Boardwalk i træ, der starter ved stranden og går op til sømærket. Ud over at fungere som en gangbro op i klitterne, vil Boardwalken beskytte klitterne, da færre vil gå i selve klitten, end tilfældet er i dag. Med Boardwalken får gangbesværede også adgang til klitten. 

”Blokhus er en af kommunens vigtige kystdestinationer for fastboende og turister. Projektet her er vigtigt i forhold til både at bevare sømærket og udvikle området. Med en Boardwalk får Blokhus en ny spændende attraktion, som kan glæde mange”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 

Kommunalbestyrelsen støtter projektet med 25% af de samlede anlægsudgifter, dog maksimalt 800.000 kr. 

Der er en positiv tilkendegivelse fra Kystdirektoratet overfor en dispensation til den nye placering af sømærket og til at anlægge en Boardwalk.