Bliver man syg om aftenen eller natten, er en vagtlæge selve livlinen

Erik Høgh-Sørensen (DF)Medlem af Regionsrådet og Forretningsudvalget
Paradisvej 3, 9870 Sindal.

-- annonce ---

Bliver man syg om aftenen eller natten, er en vagtlæge selve livlinen.

Sådan var det danske velfærdssamfund engang, men i dag består virkeligheden desværre ofte af en alt for lang ventetid i telefonen. Dertil kommer, at borgere i Farsø, Skagen, Brovst og Brønderslev sidste år mistede deres vagtlæge.

En stor del af problemet skyldes lægemangel, og hvad er så løsningen?

Hovedproblemet er den vagtlægeaftale, som et flertal i regionen lavede med de praktiserende læger i PLO sidste år.

Ved samme lejlighed accepterede Venstre og Konservative desværre Socialdemokratiets forslag om at lukke lægevagter. Samtidig skulle der ske en kraftig nedgang i antal konsultationer, og PLO-vagtlæger fik en lønstigning til i dag mellem 10.000 kr. og 25.000 kr. for otte timers arbejde.

DF stemte imod, og det må nu stå ganske klart, at PLO-aftalen har spillet fallit. Aftalen bør opsiges. Så kan regionen hjemtage vagtlæge-opgaven og sikre ekstra bemanding, hvorefter opkald til vagtlæger koordineres endnu bedre med hospitalernes akutmodtagelser, end tilfældet er nu.

En sammenlægning vil forbedre borgerservicen, så det vil blive sjældnere at høre om 50 minutters ventetid i telefonen til en vagtlæge. Måske vil det endda spare liv, fordi en vagtlæge nemt og hurtigt kan indhente råd fra kolleger i akutmodtagelsen.

: