Birkelse Plejecenter søger Social- og Sundhedsassistent til primært aftenvagt

Birkelse Plejecenter
Foto: Birkelse Plejecenter
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE

Birkelse Plejecenter er en del af Danske Diakonhjem. Hovedkontoret findes i Vejle.

Vi består af en forholdsvis lille, men kompetent personalegruppe, bestående af forstander, økonoma, pedel, rengøringspersonale, sygeplejerske, SSA, SSH, ufaglærte, ungarbejdere mm.

Vi søger netop nu en social- og sundhedsassistent, der sammen med det øvrige personale skal skabe gode og sikre rammer, pleje og omsorg for de ældre beboere. Du vil opleve, at der er en stor grad af frihed til at iværksætte meningsfulde tiltag, og du forventes at kunne deltage ligeværdigt i faglig sparring med kollegaer. Du får mulighed for at sætte dit personlige præg på et godt arbejdsmiljø med på ordentlighed, rummelighed og imødekommenhed.

Vi søger en kommende medarbejder, som kan tage afsæt i Danske Diakonhjems værdier, som bl.a. betyder:

 • Vi betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt.
 • Vi styrker det enkelte menneskets identitet og betragter hinanden ligeværdigt.
 • Vi respekterer andres holdning, mening, værdier og levevis.
 • Vi giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Opgaverne bliver mangeartede, men bl.a. deltagelse i den daglige pleje og omsorg af beboerne, triage, medicindoseringer, lægekontakt, sårpleje, dokumentation, tværfagligt samarbejde osv.  

Dette er en unik mulighed for et meningsfyldt job, hvor du selv er med til at sætte rammerne, og skabe en meningsfuldt HJEM, på et plejecenter, hvor mottoet er:

“Det behøver ikke være kedeligt at blive gammel… “.

Jobbet bliver med sikkerhed spændende, lærerigt, overraskende, krævende og givtigt, vel vidende at det ikke er gjort til vane på kort tid. Vi vil have nærvær og omsorg som pejlemærker, og beboeren er altid i centrum.

Vi søger en som:

 • Har lyst til, og er motiveret for at arbejde med ældre mennesker og være en aktiv del af at skabe et individuelt defineret godt liv for denne gruppe af befolkningen med fokus på det gode hverdagsliv
 • Er uddannet social- og sundhedsassistent.
 • Er proaktiv, autentisk, engageret, kvalitetsbevidst og faglig ansvarlig
 • Har gode relationelle og kommunikative kompetencer, og er altid nysgerrig på andre mennesker
 • Er god til at strukturere, planlægge og udføre opgaver
 • Har kendskab til arbejdet med ældre borgere
 • Trives i en ofte uforudsigelig hverdag
 • Vægter arbejdsmiljøet højt

Vi kan tilbyde:

 • En velfungerende organisation, der står bag et veldrevet plejecenter
 • Værdier, som vægtes højt og til stadighed holdes op imod praksis
 • Dejligt samarbejde med de ældre, unikke mennesker, som er beboere hos os
 • Gode kollegaer, der har fokus på trivsel
 • Udvikling, såvel personligt som i personalegruppen
 • Sundhedsordning og andre personalegoder

Stillingerne er på 30-37 t./uge og vil være i blandede vagter dag/aften, med arbejde hver 2. weekend i lige uger. Dog primært i aftenvagt. Der er mulighed for at forhandle omkring arbejdstidens længde og tilrettelæggelse, f.eks. hvor mange dagvagter der skal planlægges i grundrul. Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst og kvalifikationer. Ønsker du at vide mere om stillingen, kan forstander Frank Johansen kontaktes fjo@diakon.dk 98243100

Ansættelsesstart:  Snarest muligt, men vi kan vente på den rette kandidat.

Ansøgningsfrist: 08.12.2022

Samtaler vil foregå d. 15.12.22 på Birkelse plejecenter

Se ligeledes på vores hjemmesider www.birkelse-plejecenter.dk samt www.diakonhjem.dk