Birkelse Naturfælled er på vej

Birkelse Fælled
Foto: Privat

Efter sidste Loop møde fik Jan Bodin en ide, efter det sidste hus på venstre side af Bindeleddet ligger der at stort stykke jord ubenyttet hen, ca. 1,5 hektar , der har være et ønske om at der skulle være byggegrunde på jordstykket, men Jammerbugt kommune har ingen intentioner om at der nogensinde skulle bygges der, blandt andet fordi man mente der var for fugtigt til at bebygge.

En kontakt til Lars Borgen MDL maa , som er landskabs arkitekt, 

-- annonce ---


Lars Borgen MDL maa er blandt andet kendt for og have tegnet en del haver til det kendte haveprogram Hokus Krokus med Flemming Leth .Og har tegnet golfbaner både i USA og Afrika. Lars Borgen syntes også det var en ide at arbejde videre med og lavede det første udkast til en naturfælled.

Dette udkast sendtes til Jammerbugt kommune i juni 2020, som ret hurtigt vendte tilbage med et afslag.

Men Initiativgruppen gav ikke op, Jan Bodin og byrådets lokale repræsentant, Mariane Andersen inviterede borgmester Mogens C. Gade på kaffe og en snak, en snak hvori også Lars Borgen deltog. Et godt kaffemøde hvor borgmesteren fortalte om begrundelsen til at afvise forslaget, men efter en god dialog, tog borgmesteren projektet med tilbage.

Det viser, at det er vigtigt, at have en lokal repræsentant i byrådet, for uden Mariane Andersen, der brænder for Birkelse, er det ikke sikkert at projektet var kommet i mål. Initiativgruppe fortsatte og sammen med Lars Borgen tegnede de projektet færdig som det ser ud i dag, dette arbejde var færdigt omkring juletid 2020.

I januar 2021 kom der så et positivt svar fra Jammerbugt kommune, man kunne få lov at ”låne” jorden på 10 års kontrakter.

Birkelse Fælled
Projekt Billede

Initiativgruppen er nu i gang med at søge midler hjem.

Som det første, tænkes det nordvestre areal tilplantet med skov i lige rækker af egnede hådføre skovtræer blandet med mindre træer og buske, de første ca. 5 år tænkes området hegnet ind med vildthegn, for at beskytte de endnu sarte planter.

Der vil blive mulighed for at købe træer som man selv kan være med til at plante.