Betingelserne for udlejning af sommerhuse kan forværres

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune stiller sig skeptisk overfor Erhvervsstyrelsens tiltag om at lave en Vejledning om udlejning af sommerhuse mv.  Det kan få store konsekvenser for blandt andet turismen og detailhandlen. 

Efter at have gennemgået Erhvervsministeriets udkast til ny vejledning om udlejning af sommerhuse mv., vurderer Jammerbugt Kommune, at vejledningen kommer til at medføre store negative konsekvenser for både økonomi og arbejdspladser i kommunen.


Vejledningen gælder for alle ferieboliger, uanset om de ligger i by- og landzone. I vejledningen lægger Erhvervsstyrelsen op til, at enkeltpersoner, der udlejer op til to sommerhuse, ikke i almindelighed er erhvervsmæssig udlejning, hvis ejeren også selv bruger hvert sommerhus i mindst to uger årligt, og udlejningen ikke overstiger 35 uger i alt. Derfor kan ægtefæller eller samlevende udleje op til fire sommerhuse i alt under samme betingelser. 

Hvis en enkeltperson udlejer mere end to sommerhuse, eller ægtefæller eller samlevende udlejer mere end fire sommerhuse, vil udlejningen betragtes som erhvervsmæssig.

”Vi har allerede i dag en kapacitetsudfordring på de mest populære kystferiedestinationer i højsæsonen, og vi har brug for at udnytte den eksisterende kapacitet bedre. Med de betingelser, Erhvervsstyrelsens lægger op til, så bliver mulighederne for udlejning af sommerhuse indskrænket. Og det er jo er i direkte modstrid med Danmark, som et turismeland”, fremhæver borgmester Mogens Christen Gade.

Udviklingsplan for Vestkysten er allerede vedtaget
Tre regioner og Vestkystens 11 kommuner er gået sammen om at udvikle og styrke turismen i områderne. Indsatserne er skrevet ind i Udviklingsplan for Vestkysten. Et konkret tiltag i planen er at øge antallet af feriehuse i udlejningen – blandt andet ved at forbedre rammebetingelserne. 

”Vi blev noget forundret over at læse udkastet. Det bekymrer os, at udkastet er i direkte modstrid med de eksisterende strategiske planer, branchen har på nationalt, regionalt og kommunalt plan. Hvis udkastet vedtages, bliver den strategiske ramme om det fælles arbejde sat ud af spil”, forklarer erhvervs- og turistchef i Jammerbugt Kommune Line René Thellufsen. 

Jammerbugt Kommune har i flere år investeret i og arbejdet med at udvide sæsonen og skabe et solidt fundament for helårsturisme. Vejledningen vil betyde en reduktion af udlejningsperioden især i ydersæsonen. 

”Som vejledningen ser ud nu, vil den fra det ene øjeblik til det andet ødelægge mange års investeringer i helårsturisme. En reduktion i udlejning vil få alvorlige konsekvenser for omsætning og arbejdspladser i de kystnære byer. Turisterne i feriehusene har stor betydning for detailhandlen, restauranter og forlystelser i områderne.  Sommerhusudlejningen er en vigtig grundsten for væksten og værdiskabelsen i kystbyerne og helt afgørende for helårsturismen. Vejledningen vil sætte erhvervet under yderligere pres, end det allerede er på grund af coronakrisen”, fortæller Mogens Christen Gade.

I sit høringssvar opfordrer Jammerbugt Kommune blandt andet Erhvervsstyrelsen til at fastholde, at sommerhuse kan udlejes i 41 uger uafhængigt af størrelsen.