Beskæftigelsesplan ’22 skal sikre kvalificeret arbejdskraft i Jammerbugt Kommune

Malou Skeel (V)
Malou Skeel (V)

Kommunalbestyrelsen har på kommunalbestyrelsesmøde 16. december 2021 endelig godkendt Beskæftigelsesplan 2022, som skal være rettesnor for beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune det kommende år. Formand for beskæftigelsesudvalget Morten Klessen udtaler følende om den ny-godkendte beskæftigelsesplan:

”De to overordnede fokusområder i beskæftigelsesplanen taler direkte ind i ministermålene, der er blevet videreført fra 2021. Vi tror på, at med dette fokus, vil planen bidrage til at sikre endnu mere kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og forebygge, at flere borgere ender på offentlig forsørgelse, men i stedet kan se dem selv på arbejdsmarkedet.”

-- annonce ---

Der er to overordnede fokusområder i beskæftigelsesplanen for 2022 – ungeindsatsen, med særligt fokus på den tidligere indsats og samarbejdet med virksomhederne. At det er besluttet, at der er to hovedfokusområder i 2022, betyder ikke, at andre målgrupper for beskæftigelsesindsatsen ikke skal prioriteres. Der er for eksempel også fokus på indsatserne for sygedagpengemodtagere, aktivitetsparate ledige samt for de jobparate, herunder et særligt fokus på de 50+ årige forsikrede ledige.

Det har over en årrække været en prioritet i Jammerbugt kommune at unge uden uddannelse skal uddannes, og det er forsat et højt prioriteret indsatsområde i Jammerbugt Kommune, hvorfor den tidlige håndholdte indsats fortsat prioriteres. Dette viser sig blandt andet ved ansættelsen af en overgangsmentor, som skal understøtte de planer, der er aftalt i samarbejde mellem de kommunale fagområder og med borger, og som kan støtte op om borgeren i overgangen fra barn til voksen og i den, for nogen, svære overgang til en ungdomsuddannelse. Desuden har Jammerbugt kommune investeret i en gennemførselsindsats, der har til formål, at holde hånden under og fastholde de unge i uddannelse. Disse indsatser samt andre eksisterede tilbud for de unge skal sammen med et ekstra fokus på, at de unge tager en erhvervsuddannelse bidrage til, at flere unge mennesker får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at flere virksomheder i Jammerbugt Kommune sikres kvalificeret arbejdskraft i årene frem.

Og netop det faktum, at flere virksomheder og brancher kalder på kvalificeret arbejdskraft, begrunder valget af samarbejdet med kommunens virksomheder som et særligt fokusområde i beskæftigelsesplanen og taler direkte ind i den landsdækkende opkvalificeringsdagsorden. Jammerbugt Kommune skal først og fremmest understøtte, at virksomhederne har relevant arbejdskraft til rådighed. Dette kan ske gennem rekruttering og/eller kompetenceudvikling i virksomhederne. Der vil fortsat blive samarbejdet med virksomhederne i klynger, hvorigennem der kan opnås mere synergi i relation til kvalificeret arbejdskraft. Der arbejdes i 2022 desuden med en række målrettede indsatser blandt andet med fokus på voksenlærlinge, konkrete opkvalificeringsforløb inden for byggeri og anlæg, samarbejde med SOSU Nord, Jobbarometret, fritidsjob til unge og en lang række andre indsatser, der tilsammen skal understøtte, at virksomhederne har relevant arbejdskraft til rådighed.

De to fokusområder er ikke nye i Jammerbugt Kommune. Samme punkter har været i fokus tidligere, og det har effekt. Netop ungeindsatsen og den virksomhedsrettede tilgang har bl.a. bidraget til, at Jammerbugt Kommune igen ses i top 3 i Dansk Arbejdsgiverforenings benchmark af beskæftigelsesindsatsen i Danmark. “Vi er umådeligt stolte af at være blevet udnævnt til Danmarks anden bedste beskæftigelseskommune. Med beskæftigelsesplanen for 2022 er der en tro på, at en topplacering kan bibeholdes endnu et år”, udtaler næstformand i Beskæftigelsesudvalget, Malou Skeel.