Bedre vejledning skal halvere antallet af nordjyske børn med inkontinens

Diana Aarestrup
Diana Aarestrup Foto: Erik Sahl


Region Nordjylland, Aalborg og Jammerbugt kommuner er gået sammen for at hjælpe børn, der døjer med ufrivillig vandladning eller afføring – også kendt som inkontinens. For vurderingen er, at simple råd kan hjælpe over halvdelen af børnene af med deres symptomer, før de ender med en henvisning til hospitalet.

Tværfaglig hjælp
En våd madras om morgenen og flere sæt rent tøj i løbet dagen. Sådan ser hverdagen ud for de børn der døjer med inkontinens. I kommunerne Aalborg og Jammerbugt drejer det sig i alt om 2400 børn, der døjer med ufrivillig vandladning eller afføring, men det tal mener Region Nordjylland kan reduceres væsentligt. Det er nemlig Region Nordjyllands forventning, at op mod 70% af børnene kan blive symptomfri med simple råd uden for hospitalet.

-- annonce ---


Derfor arbejder regionens universitetshospital sammen med sundhedsplejersker og praktiserende læger i de to kommuner for at skabe nogle ensartede råd til forældre og andre voksne omkring barnet – for eksempel pædagoger i børnehaver.

Meget information fra de forskellige parter omkring barnet har indtil nu været forskellig, men basale råd om renlighedstræning kan gøre en stor forskel. For eksempel faste tissetider hver anden time, og at barnet sidder på toilettet hver morgen og aften for at forsøge at komme af med afføring. Det handler om at få skabt nogle gode toiletvaner for sit barn i en tidlig alder.

For at kvalificere informationen til børnene og forældrene, og at den giver mening for dem, er der knyttet flere forældrerepræsentanter til projektet. Desuden har medarbejdere fra sundhedsområdet og børneområdet i Jammerbugt Kommune deltaget i udvikling af de nye samarbejdsformer, ligesom de har været med til at udvikle indholdet til en ny hjemmeside der er på trapperne. Hjemmesiden vil indeholde vejledninger og råd til blandt andet forældre.

Vigtigt at tale om inkontinens
En del af dét at brede information ud handler også om at blive bedre til at snakke åbent om, hvad det vil sige ikke at kunne holde på tis og afføring. Inkontinens kan nemlig være et tabubelagt emne.

”Projektets formål er også at se anderledes på inkontinens blandt børn og unge. Og når vi samtidig ved, at over halvdelen af børnene kan blive afhjulpet deres inkontinens af sundhedsplejen i deres hjemkommune, frem for at blive henvist til hospitalet, så er der grundlag for nye måder at samarbejde på. Det samarbejde kommer til at give god mening for børnene, deres familier, og for den samlede økonomi”, siger ledende sundhedsplejerske i Jammerbugt Kommune Diane Aarestrup.