Attrup Bådelaug søger om hjælp til projektet “Skab til redningsveste”

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Attrup Bådelaug søger om 7.569 kr. til projektet “Skab til redningsveste”, hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Sagsfremstilling
Attrup Bådelaug søger om støtte til etablering af et opbevaringsskab til redningsveste. Ansøger blev bevilget 40 stk. redningsveste til en værdi á 22.500 kr. efter de havde søgt om dette hos TrygFonden. Redningsvestene kan frit benyttes af lokale og besøgene på Attrup Havn.

Redningsvestenes primære formål er at skabe rammer for sikker færden på havnen – særligt for børn, som leger ved vandet og fanger krabber. Ansøger har ladet sig inspirere af samme idé på Fur, hvor de offentligt tilgængelige redningsveste er populære blandt besøgende.

Vækst og Udviklings kommentarer
Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer lokale såvel som besøgende til gode.

Projektets gennemførelse kræver tilladelse af Jammerbugt Kommune, hvilket ifølge ansøger er givet.Ansøger oplyser, at Attrup Bådelaugs frivillige forestår opsætning og vedligeholdelse af skabet samt ansvar for redningsveste.Projektet fremgår ikke af Skovsgaards LUP, som Attrup er en del af.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.