Anne-Mette Ulstrup og Helle Bak Andreassen: Vi ønsker en reel byforskønnelse i Brovst

Brovst
Foto: Jammerbugtposten.dk.

Af Anne-Mette Ulstrup (O) og Helle Bak Andreassen (V) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune
Helle Bak Andreasen (V) Foto: Jammerbugt.dk
Anne-Mette Ulstrup
Anne-Mette Ulstrup Foto: Privat

I læserbrev i ugeaviserne, skriver Lisbet Emmery og Winnie Aakjær at Venstre ikke vil gribe chancen for byforskønnelse i Brovst.

Dette er naturligvis en fejlagtig antagelse for selvfølgelig ønsker Venstre og Dansk Folkeparti yderligere byforskønnelse og også byfornyelse i Brovst. Dette blev også gjort helt klart i vores indlæg under kommunalbestyrelsesmødet 27/1. NT´s henvendelse handler om, at man på ruten kan spare 1-2 minutters køretid samt spare Regionen for 200.000,00 årligt.

-- annonce ---


For at imødekomme dette, mener vi ikke, at vi skal etablere såkaldte super stoppesteder gennem Brovst. Dette af flere årsager bla. det trafiksikkerhedsmæssige og hensyntagen til de bløde trafikanter. Der er ikke blevet peget på sikre steder at anlægge nye superstoppesteder (læskure) og man har slet ikke forholdt sig til det faktum, at netop Brovst er knudepunkt for mange børn og unge fra oplandet, der bliver kørt dertil, for at tage bussen videre til uddannelse. Har man tænkt sig, at de skal blive sat af på en, i forvejen, trafikeret hovedvej? 

Hvis der skal etableres sikre super stoppesteder må man antage, at de skal ligge i umiddelbar nærhed af hinanden på begge sider og hvis dette er tilfældet, vil det blive en meget bekostelig etablering, med opkøb og nedrivning af huse, da en buslomme skal være min. 2,7 m. bred og derudover være plads til en perron hvor bl.a læskærmen bør placeres. 

Der blev gentagne gange på Kommunalbestyrelsens møde fra Socialdemokratiets side nævnt, at det kunne etableres på det nuværende vejnet.  Det betvivler vi stærkt og tror desværre også dermed at det vil koste betydelig flere millioner end et tilskud på 1,4 mill. fra Trafikstyrelsen udgør. Den øgede udgift ser vi da meget hellere anvendt bredt, på yderligere byfornyelse og byforskønnelse i Brovst. 

Så anlæg af nye super stoppesteder på en trafikeret hovedvej har intet med byforskønnelse i Brovst at gøre og derfor sagde vi pænt nej tak.

Vi ønsker en reel byforskønnelse af Elmevej området og dermed den eksisterende busterminal. En byforskønnelse der kommer borgerne i Brovst til gavn og ikke handler om 1-2 min. i NT´ s køreplan.

Deltag i debatten på FACEBOOK:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn