Anette Bilde Thoft er ny chef for Sundhed og Handicap

Anette Bilde Thoft
Anette Bilde Thoft sundheds- og handicapchef i Jammerbugt Kommune

Ny chef for Sundhed og Handicap bliver Anette Bilde Thoft, der tiltræder 1. april 2021. Anette Bilde Thoft forlader en stilling i Aalborg Kommune som leder i Ældre-og Handicapforvaltningen.

Den nye chef har som hovedopgave sammen med ledere og medarbejdere at fastholde og understøtte det store arbejde, der ligger i at gennemføre ”Strategiplan for Sundhed og Handicap 2019-2023”, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte i 2019.

-- annonce ---


Et andet stort fokuspunkt er at fortsætte og udvikle det gode tværgående samarbejde med børnehandicapområdet i Børne- og Familieforvaltningen.

Det er en kyndig leder med bred erfaring inden for både det sundhedsfaglige og socialområdet, der nu tiltræder som chef. Anette Bilde Thoft kommer senest fra en stilling som leder af både et botilbud for medfødte- og senhjerneskadede borgere; et dagtilbud samt samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med handicap og med +100 medarbejdere.

Anette er oprindeligt uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, hvor hun ligeledes har erfaring som afdelingsleder, og har tillige være uddannelseschef på SOSU Nord. Endeligt er Anette ved at afslutte en Master i Public Governance.

”Det har været afgørende for os, at den nye chef for Sundhed og Handicap har solid faglig indsigt og praktisk erfaring med fagområdet, således at vi kan fastholde momentum på gennemførelsen af strategiplanen for Sundhed og Handicap. Området er særdeles udfordret på økonomien og det kræver en chef, der både kan fastholde sikker drift, men som også sammen med lederne kan skabe udvikling og nytænkning på et område, der i høj grad er udfordret og under demografisk pres”, fortæller direktør Hanne Madsen.

”Jeg glæder mig til at engagere mig i sundheds- og handicapområdet i Jammerbugt kommune. Og jeg ser frem til at løfte opgaverne sammen med både lederne og de dygtige medarbejdere – ikke mindst i den ånd, der er så kendetegnende for Jammerbugt. Det er helt essentielt for at lykkedes, at vi kan og tør tage selvstændige initiativer og hjælper hinanden – ”på Jammerbugtsk”. Den indstilling tiltaler mig virkeligt”, siger Anette Bilde Thoft.

Anette Bilde Thoft er 54 år og bor i Aalborg med mand og et hjemmeboende barn. I fritiden nyder Anette samværet med børn, barnebarn, hest og rejser.