Afslutning på CANAPE-projektet i Store Vildmose

Opdyrkede arealer i Store Vildmose Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email


Sammen med Naturstyrelsen og Pindstrup Mosebrug har Jammerbugt og Brønderslev kommuner siden 2017 deltaget i et EU-projekt med fokus på naturgenopretning. Projektet er forløbet i samarbejde med partnere fra England, Nederlandene, Belgien og Tyskland, og slutter med et offentlig arrangement 7. oktober i Store Vildmose.

Projektet er et såkaldt Interreg-projekt, og er navngivet CANAPÉ. Ud over EU-midler har Aage V. Jensen fonden også støttet projektet.


I løbet af projektet er der blevet kortlagt muligheder for områdets udvikling inden for henholdsvis rekreation/turisme, landbrug og naturgenopretning. Herunder naturgenopretningsprojekter med det formål at genoprette mosenaturen i området ved vandstandshævning, ligesom der er opstartet en realisering af de foreløbigt største naturgenopretningsprojekter på lavbund i Jammerbugt og Brønderslev Kommunes historie.

Projektet afsluttes nu med et offentligt arrangement fredag 7. oktober 2022 kl. 15.30- 17.00. Her bliver fortalt om projektets resultater, som er skabt på baggrund en række initiativer til Store Vildmoses udvikling.

Her er alle velkomne, og kan møde projektets danske partnere, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner – ligesom Naturstyrelsen og Pindstrup Mosebrug deltager. Arrangementet finder sted ved udsigtsplatformen på hjørnet af Damvej og Ringvej i Store Vildmose.

Udviklingen af området er også sket i samarbejde med landbrug, grønne organisationer, museum, universitet mv. i området. Ligesom der har været nedsat et rådgivende udvalg, som har repræsenteret interessenter i tilknytning til Store Vildmose.

Som del af projektet er der også lavet en fremvisning af vådbundskulturer (paludikulturer) på tørveholdig lavbund øst for Åby Mose, lige ved siden af udsigtsplatformen. Derudover er gennemført et podningsforsøg med sphagnum-mosser, det er sket på udvalgte græsfenner i Lille Vildmose for at genoprette højmosens vigtigste tørvedannende organismer.