Aflivede mink graves ned

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Beslutningen om at aflive alle mink i Danmark gør det nu nødvendigt at grave en del af de aflivede dyr ned.

Myndighederne har de seneste dage undersøgt flere mulige steder i Jylland, der kan bruges til nedgravning af aflivede mink.


For at undgå, at smitte kan sprede sig fra dyrene indkapsles dyrene i lag af kalk, fortæller politiinspektør Uffe Stormly, leder af National Operativ Stab.

“Vi står med en stor logistisk udfordring, når vi skal bortskaffe så store mængder aflivede dyr på meget kort tid. Hensynet til folkesundheden har gjort det nødvendigt at aflive dyrene meget hurtigt, og derfor er vi nødt til at grave nogle af dem ned. Men det gør vi på en måde, så der ikke er nogen risiko for det omkringliggende samfund,” siger han.

Naturstyrelsen har hjulpet med at pege på en række statsejede arealer, hvor mink nu vil kunne graves ned.

Miljøstyrelsen har for hver enkelt område sikret, at der ikke er risiko for drikkevand, fredninger og beskyttet natur. Enkelte steder har udgravningerne krævet dispensation for skovloven, hvilket er givet af Miljøstyrelsen.

Nedgravningerne sker i første omgang på militære områder i Karup og Holstebro. Men det kan blive nødvendigt at grave yderligere huller på sigt.

Der er indtil videre aflivet knap 1,9 millioner mink.