Årsmøde i Tinghuset

Formand Per Gregersen kunne berette om endnu et år med højt aktivitetsniveau
Print Friendly, PDF & Email

Kulturforeningen Tinghuset i Fjerritslev holdt for nylig årsmøde. Ordstyrer var sædvanen tro gartner Arne Andersen, og i bestyrelsens beretning kunne formand Per Gregersen berette om endnu et aktivt år for Tinghuset.


Gartner Andersen varetog som vanligt ordstyreropgaven med myndighed

Kulturforeningen arrangerer en del koncerter, og et af højdepunkterne i 2018 var arrangementet med Ghita Nørby og Lars Hannibal, som var udsolgt på kort tid.

Retssalen danner med sit originale udtryk i skønvirkestil, og med sin perfekte akustik, de ideelle rammer om koncerter og foredrag af alle slags. Mange benytter sig af muligheden for at leje Tinghuset til foredrag og møder. Bl.a. AA, Lions Club Vesterhavsfruer, Folkeuniversitetet, AOF, LOF og Jammerbugt Kommune er faste brugere.

I 2018 var der i alt 158 arrangementer og møder ud over den daglige musikundervisning og aktivitet i øvelokalet ovenpå, hvor lokale musikgrupper bruger mange timer på at spille sammen. Kammermusik med musikere fra Aalborg Symfoniorkester er også blevet en stor succes.

Der blev i 2018 afholdt tre meget vellykkede klassiske koncerter. Sangaftner under ledelse af Niels Kraghede og Jette Sørensen er fortsat et sikkert hit. Den første tirsdag i måneden samles hver gang 60-70 sangglade mennesker til sang fra Han Herred- og Højskolesangbogen med skiftende lokale musikere som akkompagnatører.

Kasserer Palle Nielsen fremlagde budget og regnskab som viste et mindre underskud pga. investering i tekniske installationer. Desuden kunne han fortælle at der har været en betydelig medlemsfremgang, hvilket er meget glædeligt, da bidraget fra medlemmerne udgør en stor del af Tinghusets driftsgrundlag.

Kasserer Palle L. Nielsen fremlagde regnskab og budget

Der var genvalg til samtlige medlemmer af bestyrelsen som således består af formand Per Gregersen, næstformand Rene Hjørnet Jensen, kasserer Palle L. Nielsen, sekretær Ulla Mølbæk, aktivitets- og bygningsudvalg Niels Kraghede, Jette Sørensen og Alex Højmose.