Aaby Sogns Jagtforening har fået støtte fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje

Arkivbillede

FRILUFTSRÅDETS LOKALFORENINGSPULJE har givet jagtforeningen et tilskud på 15.090 kr.

Tilskuddet er søgt efter en opfordring fra Danmarks Jægerforbund, der i juli opfordrede alle jagtforeninger til at søge om tilskud fra Lokalforeningspuljen.

-- annonce ---

“Tilskuddet skal anvendes til udskiftning af vores hårdt prøvede kaffebrygger i Jægerhytten, 2 sæt nye picnincborde/-bænke samt en buskrydder, der kan gøre arbejdet lettere for medlemmer, der hjælper med at vedligeholde arealet omkring Jægerhytten. – Alt sammen tiltag, der kommer jagtforeningens medlemmer til gode”, fortæller foreningen på deres facebookside.

Bestyrelsen er naturligvis glade for tilskuddet, der giver muligheder, og takker Friluftsrådet for donationen. Bestyrelsen går nu i gang med at forhandle med relevante leverandører inden indkøbene finder sted.