Aaby kirke søger kirketjener

Aabybro Kirke
Aaby Kirke. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Stilling som kirketjener ved Aaby Kirke ønskes besat pr. 01.12.20 eller snarest derefter. 

Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt. Der er tale om fleksible arbejdstider, hvor aften- og weekendarbejde er påkrævet. Der er en fast ugentlig fridag og 8 friweekender årligt.


Vi søger

en imødekommende og venlig person med naturlig autoritet, der er indstillet på en arbejdsdag, der byder på mange forskelligartede arbejdsopgaver. Personen skal have vilje og evne til at samarbejde med det øvrige personale ved kirken og have interesse for, hvad der foregår i og ved kirken.

Selvstændighed, overblik og ansvarsbevidsthed er egenskaber vi lægger vægt på kombineret med et positivt livssyn.

Arbejdet kræver endvidere ordenssans og praktisk håndelag, ligesom det omfatter noget fysisk og manuelt arbejde.

Aaby Kirke

er placeret ca. 20 km nordvest for Aalborg, og sognet omfatter ca. 6500 indbyggere. Der er pt. ansat to fuldtidspræster, en organist, en kirkesanger, en kirke- og kulturmedarbejder, en kirketjener, en kirkegårdsleder og tre andre ansatte på kirkegården. Aabybro er en by i vækst, og der er to skoler med i alt 1.250 elever. Kirken er præget af megen aktivitet. Se endvidere på www.aabykirke.dk

Arbejdsområder

  • Medvirken ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger.
  • Medvirken ved koncerter, sognemøder, foredrag m.m.
  • Rengøring af kirke, kapel og sognegård.
  • Forestå indkøb og andre forberedelser i forbindelse med arrangementer.
  • Forestå forefaldende arbejde og småreparationer.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,35 kr. – 354.262,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,35 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 274.733,35 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der må forventes en prøvetid på 3 måneder.

Der vil blive indhentet børneattest.

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Præst og daglig leder Frans Andersson tlf: 40188811

Kontaktperson Inge-Marie Fredborg tlf: 51262350

Er du interesseret, så send din ansøgning pr. mail til 8379fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: d. 19. November 2020 kl. 12.00

Samtaler forventes at finde sted: uge 48

Antal ledige stillinger:
1