Åbent for indstilling af Årets Ungleder, Lederprisen og Idrætspriser 2021

Mogens Christen Gade
Borgmester i Jammerbugt kommune Mogens Christen Gade (V)

Igen i år hylder Jammerbugt Kommune de lokale idrætsudøvere, ungledere og ledere som har gjort en særlig indsats i årets løb.

”På trods af corona-situationen, hvor mesterskaber, stævner og træning har været aflyst, ser vi fortsat store sportspræstationer i Jammerbugt Kommune, og af repræsentanter fra Jammerbugt Kommune. Dem er vi stolte af, og det skal vi selvfølgelig hylde”, udtaler Borgmester Mogens Christen Gade.

-- annonce ---

Årets prisuddeling løber af stablen tirsdag den 7. december 2021 i Brovst Sport- og Kulturcenter. Borgere og foreninger kan nu indgive forslag til modtagere af Årets Ungleder, Lederprisen og Idrætspriser. Forslag til modtagere kan både være enkeltpersoner eller grupper fra Idrætsforeninger. Kriterierne er som følger.

Idrætspriser

Idrætsprisen uddeles til idrætsudøvere (individuelle eller hold) i Jammerbugt Kommune, som i det indeværende år har vundet medaljer ved et godkendt nordjysk-, jysk- eller dansk mesterskab eller et højere rangerende mesterskab eller på anden måde har gjort sig særlig fortjent til en idrætspris.

Lederpris

Årets lederpris tildeles en leder inden for det frivillige børne- og ungdomsarbejde i Jammerbugt Kommune. Prisen tildeles som påskønnelse for stabilt, dygtigt, initiativrigt, forebyggende og helhedsorienteret arbejde. Med prisen følger en check på 2.500 kr.

Unglederpris

Jammerbugt Kommune har i samarbejde med DGI Nordjylland stiftet prisen ”Årets Ungleder”. Med prisen sættes der bl.a. fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og der skabes opmærksomhed blandt de unge, om det positive i, at virke som leder eller instruktør i en af vores mange foreninger. Årets Ungleder vil blive valgt mellem de nominerede, af en komite bestående af Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant fra DGI Nordjylland. Med prisen følger en check på 2.500 kr.

Kriterier: Årets unglederpris tildeles en leder under 18 år, som enten har været særligt engageret i foreningslivet og/eller har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejdet.

Indstil kandidater

Alle kan nu indstille kandidater til Årets Idrætspriser, Årets Lederpris og/eller Årets Ungleder 2021 efter gældende kriterier på https://www.jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/fritid-og-faellesskab/events/idraetspris-lederpris-og-unglederpris/ . Fristen for indstillinger er søndag 21. november 2021.